FHS pořádala Letní školu pro učitele gymnázií a středních škol

Ve dnech 21. – 23. srpna 2019 se v zázemí Evropského školícího centra v Litomyšli (https://www.esclitomysl.cz/) konalo další pokračování Letní školy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zaměřující se na problematiku přípravy na studium humanitních věd. Projekt, věnovaný primárně učitelům češtiny a literatury, filosofie, humanitních a společensko-vědních oborů na gymnáziích a středních školách, i letos sestával z řady odborných přednášek a seminárních cvičení, při nichž si účastníci mohli na praktických příkladech vyzkoušet práci s textem v kontextu humanitních věd, seznámit se s problémy spojenými s přechodem na vysokoškolskou liberální formu studia, prohloubit své pedagogické know-how a v neposlední řadě také načerpat energii pro další osobní i profesní růst. Zdá se, že snaha iniciátorů setkání o vytvoření alespoň základního prostoru pro společnou diskuzi mezi vysokými a středními školami může být úspěšná. S velikou radostí také můžeme oznámit, že Letní škola bude pokračovat i v roce 2020, kdy se bude primárně věnovat motivu nápodoby (μίμησις) jako problému, jenž často vyvstává nejen při čtení a interpretaci filosofického a literárního textu.


LETNÍ ŠKOLA: Problematika přípravy na studium humanitních věd 2019


Pokud se chcete o akci dozvědět více, neváhejte se obrátit na e-mail .


Další informace: LETNÍ ŠKOLA: Problematika přípravy na studium humanitních věd


Dominik Kuna

12. 9. 2019


Poslední změna: 12. září 2019 10:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám