Rozhodnutí - VŘ - odborný asistent KŘS/07.2019

Čj: UKFHS/220403/2019-5


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 12. září 2019 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice docent (či odborný asistent s brzkým zahájením habilitačního řízení) Katedry řízení a supervize Fakulty humanitních studií UK v oboru sociální práce. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Zuzana Ha-vrdová, CSc., členové – Mgr. Ing. Matěj Lejsal, Mgr. Petr Vrzáček, jsem rozhodla o přijetí uchazečky Mgr. Dany Hradcové, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. října 2019, pracovní úvazek 0,5, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání tří let.


Praha 16. září 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 18. září 2019 08:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám