Opatření děkana FHS UK č. 14/2019

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání U3V – Humanitní studia (Univerzita třetího věku) pro akademický rok 2019/2020

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017

Účinnost:

1. září 2019


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání U3V – Humanitní studia (Univerzita třetího věku) pro akademický rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

  1. Pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuji dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání U3V – Humanitní studia (dále jen „program“).

  2. Podrobné informace o programu jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS) a na webových stránkách fakulty.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. září 2019.
V Praze dne 30. srpna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám