Výběrové řízení - odborný asistent/asistentka - Katedra genderových studií FHS UK

VŘ - OA - Katedra genderových studií 10_2019


Čj: UKFHS/288121/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové ří-zení na pozici odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia Fakulty humanitních studií UK Katedry genderových studií.


Popis pozice:

• plný pracovní úvazek (nastupující pracovní smlouva na dobu určitou);

• od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného a publikačního potenciálu pracoviště.

Prioritně hledané oblasti odborné specializace:

• feministické sociální vědy (sociologie, psychologie, kulturní a sociální geografie, politologie, pedagogika);

• sociální instituce a struktury;

• studia sexualit.

Požadavky:

• dokončené doktorské studium (titul Ph.D. podmínkou) v oboru genderová studia nebo v příbuzných oborech společenských věd se zaměřením na gender a sexualitu;

• předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském či bakalářském stupni;

• schopnost výuky a vedení studentských prací v anglickém jazyce;

• motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky, včetně krátké anotace vybraného řešeného výzkumného projektu s genderovou tématikou;

• přehled publikační činnosti;

• jeden fulltextový příklad vlastní badatelské činnosti (publikovaný výstup výhodou, ale může být i nepublikovaný, např. kapitola z dizertace);

• anotace 2 kurzů (včetně krátkého seznamu navrhované četby), které by kandidát/ka nabídl/a k výuce na KGS (ideálně v preferovaných oblastech zmíněných výše).


Nástup: od 1. ledna 2020


Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše definované podklady posílejte nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení, tj. do 13. listopadu 2019 včetně (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Martina Kořínková, personální oddělení FHS UK

U Kříže 8

158 00 Praha 5 – Jinonice,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


S dotazy týkajícími se charakteru a zaměření studijního programu GS a vypsaného výběrového řízení se obracejte na vedoucí katedry genderových studií FHS UK doc. Věru Sokolovou, Ph.D.: vera.sokolova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 14. října 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 2. listopad 2019 14:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám