VŘ OA (úvazek 0,5 - 1,00) Společenskovědní modul 11_2019

Čj: UKFHS/307086/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na psychologii pro pracoviště Společenskovědní modul Fakulty humanitních studií UK (pracovní úvazek 0,5-1,0 dle dohody).


Náplň práce:

- - aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v psychologii v rámci studijních programů Studium humanitní vzdělanosti a Liberal Arts and Humanities;

- - výuka v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obha-jobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

- - výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu praco-viště.


Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru psychologie (popř. těsně před dokončením);

- ochota a doložená schopnost podílet se na tvorbě a realizaci výuky základních psycholo-gických disciplín;

- schopnost přednášet v angličtině a vést výuku a atestování základních psychologických disciplín v angličtině;

- doložená výzkumná orientace v oblasti psychologie, vítáme zaměření na otázky výzku-mu z oblasti sociální, kognitivní, vývojové psychologie, případně psychologie jazyka a gramotnosti či mezikulturní psychologie;

- doložená publikační činnost v oboru psychologie;

- zkušenost s realizací empirického výzkumu v psychologii, zkušenost se získáváním gran-tové podpory pro výzkum;

- předchozí pedagogicko-výzkumná praxe na VŠ.


Požadované podklady:

- strukturovaný životopis;

- seznam publikační činnosti za posledních 10 let;

- motivační dopis akcentující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dalšího akademického a vědeckého rozvoje;

- vybraný příklad významného výstupu vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, ma-nuskript);

- anotace a sylabus jednoho kurzu z oblasti psychologie, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v bakalářském stupni studia v programu Liberal Arts and Humanities;

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Nástup: od 1. února 2020 nebo dle dohody.


Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 20. prosince včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 8. listopadu 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 7. listopad 2019 16:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám