VŘ garant dokt. stud. programu PDS 12_2019

Čj: UKFHS/337631/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici akademického pracovníka, garanta doktorského studijního programu Filosofie – Aplikovaná etika pracoviště Doktorských studií UK FHS (pracovní úvazek 1,00, případně dle dohody).


Očekáváme od Vás:

- VŠ vzdělání a habilitace v oboru filosofie nebo příbuzných humanitních oborů;

- min. 5 let praxe výuky na VŠ;

- aktivní znalost cizího jazyka;

- publikační, pedagogickou a přednáškovou činnost;

- zkušenost s řešením grantů;

- morální bezúhonnost.


Požadavky k výběrovému řízení:

- přihláška;

- strukturovaný životopis;

- přehled dosavadní pedagogické a vědecké činnosti;

- přehled publikační činnosti;

- ověřené doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů.


Nástup: 1. května 2020.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 31. ledna 2020 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 6. prosince 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 9. prosinec 2019 09:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám