Komise VŘ OA Společenskovědní modul (úvazek 0,5 - 1,00) 11_2019

Čj: UKFHS/307086/2019-2


JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení pozice odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na psychologii, pracoviště Společenskovědní modul Fakulty humanitních studií UK ve složení:


Předsedkyně: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Členové: Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.


Praha 19. prosince 2019


Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 27. prosinec 2019 12:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám