VŘ garant doktorského stud. programu - prodloužení termínu 12_2019

Čj: UKFHS/337631/2019-4


PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto prodlužuji termín pro zasílání přihlášek do výběrového řízení na pozici akademického pracovníka, garanta dok-torského studijního programu Filosofie – Aplikovaná etika pracoviště Doktorských studií UK FHS.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 15. února 2020 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Ostatní podmínky ve vypsaném výběrovém řízení zůstávají beze změn.


V Praze dne 30. ledna 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 30. leden 2020 14:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám