Opatření děkana FHS UK č. 22/2019

Název:

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2020

K provedení:

část II čl. 3 odst. 7 opatření děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 21/2019

Účinnost:

1. ledna 2020

[zrušeno opatřením děkana č. 23/2020 s účinností od 1. ledna 2021]


Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v roce 2020

Čl. 1: Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

V souladu s částí II čl. 3 odst. 7 opatření děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy č. 21/2019 stanovuji, že v kalendářním roce 2020 se příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


nevyplácí,


neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na fakultě lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II čl. 1 a čl. 7 opatření děkana fakulty č. 21/2019.


Čl. 2: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana fakulty č. 1/2019.
V Praze dne 19. prosince 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 14. leden 2021 12:22 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám