Rozhodnutí děkana VŘ garant doktorského stud. programu PDS/12_2019

Čj: UKFHS/337631/2019-6


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 4. března 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademického pracovníka, garanta doktorského studijního programu Filosofie – Aplikovaná etika pracoviště Doktorských studií FHS UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., Ing. Jana Jeníčková, Ph.D., Mgr. Richard Zika, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazeče prof. PhDr. Vasila Gluchmana, CSc. do pracovního poměru s nástupem 1. května 2020, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP4, doba určitá v trvání tří let.


Praha 9. března 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. březen 2020 12:04 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám