Rozhodnutí děkana - VŘ ze dne 11.3.2020


Čj: UKFHS/307086/2019-11


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 22. ledna 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborná asistentka pracoviště Společenskovědní modul Fakulty humanitních studií UK.

Na základě odstoupení oslovené uchazečky jsem v souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předsedkyně Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D., členové - Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D., doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., Mgr. Milan Hanyš, Ph.D., rozhodla o přijetí uchazečky Mgr. Terezy Brumovské, Ph.D. do pracovního poměru s nástupem 1. září 2020, pracovní úvazek 1,00, mzdová třída AP2, doba určitá v trvání dvou let.


Praha 11. března 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 18. březen 2020 11:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám