VŘ docent Katedry řízení a supervize/03_2020

Čj: UKFHS/97535/2020-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici docent Katedry řízení a supervize UK FHS v oboru sociální práce, případně zdravotně-sociální péče, se zaměřením na tvůrčí činnost v oblasti sociální práce, případně sociální politiky, zdravotně-sociální péče, či řízení organizací, jejichž součástí je sociální práce (pracovní úvazek 1,0).


Očekáváme od Vás:

- podíl na výuce magisterského studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnic-kých organizacích;

- doktorského programu Sociální práce;

- vedení diplomních prací;

- vedení doktorských prací;

- rozvoj badatelské činnosti a podíl na koncepci studijního programu.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled publikační činnosti;

- zkušenosti s mezinárodními vědeckými projekty.


Nástup: dle dohody.


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 15. května 2020 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 12. března 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 18. březen 2020 11:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám