Opatření děkana FHS UK č. 2/2020

Název:

Harmonogram akademického roku 2019/2020

K provedení:

opatření rektora č. 11/2020 vydané v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou

Účinnost:

21. dubna 2020

[zrušeno opatřením děkana č. 11/2020 s účinností od 1. října 2020]


Harmonogram akademického roku 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 11/2020 vydaným v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

HLAVNÍ TERMÍNY AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Zahájení akademického roku 2019/2020:

1. 10. 2019 (úterý)

Konec akademického roku 2019/2020:

30. 9. 2020 (středa)

Výuka v zimním semestru:

1. 10. 2019 – 10. 1. 2020

Poslední týden výuky v zimním semestru, tj. 6. – 10. 1. 2020, je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.

Zkouškové období v zimním semestru:

13. 1. – 14. 2. 2020

Vánoční prázdniny:

21. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Výuka v letním semestru:

17. 2. – 22. 5. 2020

(vyučující může po dohodě s garantem programu rozhodnout o využití části zkouškového období pro účely výuky)

Zkouškové období v letním semestru:

25. 5. – 18. 9. 2020

Letní prázdniny:

1. 8. – 31. 8. 2020

(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)

Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2020/2021 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

25. 5. – 25. 9. 2020ZVLÁŠTNÍ TERMÍNY

Imatrikulace (nevyučuje se):

8. 10. 2019 (úterý, děkanský den)

Den otevřených dveří:

15. 1. 2020 (středa)

Děkanské dny (nevyučuje se):

8. 10. 2019 (úterý)

9. 4. 2020 (Zelený čtvrtek)

Rektorský den je zrušen opatřením rektora č. 11/2020.OBDOBÍ PRO REGISTRACI KURZŮ

Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

Pro studenty FHS UK:

19. 9. – 13. 10. 2019

Pro studenty ostatních fakult UK:

23. 9. – 13. 10. 2019

Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

Pro studenty FHS UK:

6. 2. – 1. 3. 2020

Pro studenty ostatních fakult UK:

10. 2. – 1. 3. 2020TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK

Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státní zkoušky

Termín podání přihlášky do 11. 10. 2019

→ státní zkouška v období 1. 11. – 13. 12. 2019

Termín podání přihlášky do 16. 12. 2019

→ státní zkouška v období 6. 1. – 14. 2. 2020

Termín podání přihlášky do 10. 2. 2020


→ státní zkouška v období 2. 3. – 30. 4. 2020

Termín podání přihlášky do 30. 4. 2020


→ státní zkouška v období 1. 5. – 30. 9. 2020

(konání zkoušek přerušeno v období 1. 7. – 31. 8.)Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státní zkoušky

Termín odevzdání do 10. 1. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 17. 1. 2020

→ státní zkouška v období 20. 1. – 14. 2. 2020

Termín odevzdání do 29. 5. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 10. 6. 2020

→ státní zkouška v období 15. 6. – 3. 7. 2020

Termín odevzdání do 7. 8. 2020


→ termín kontroly splnění povinností 4. 9. 2020

→ státní zkouška v období 7. 9. – 30. 9. 2020Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky k státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek

Termín odevzdání do 10. 1. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 17. 1. 2020

→ státní zkouška v období 20. 1. – 14. 2. 2020

Termín odevzdání do 29. 5. 2020

→ termín kontroly splnění povinností 10. 6. 2020

→ státní zkouška v období 15. 6. – 30. 6. 2020

(garant programu může rozhodnout o prodloužení období pro konání státní zkoušky až do 15. 7. 2020)

Termín odevzdání do 31. 7. 2020


→ termín kontroly splnění povinností 4. 9. 2020

→ státní zkouška v období 7. 9. – 30. 9. 2020Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky k státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací

Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením.Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 není součástí tohoto opatření a bude stanoven v samostatném opatření.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. dubna 2020.

  4. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 7/2019.
V Praze dne 21. dubna 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 6. říjen 2020 11:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám