Opatření děkana FHS UK č. 5/2020

Název:

Harmonogram přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021

K provedení:

opatření rektora č. 11/2020 vydané v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou

Účinnost:

21. května 2020


Harmonogram přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 11/2020 vydaným v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti v epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou vydávám toto opatření děkana.Čl. 2: Harmonogram přijímacího řízení

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Bakalářské studijní programy vyučované v českém a anglickém jazyce:

31. 3. 2020

Magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce:

31. 3. 2020

Magisterský studijní program Gender Studies vyučovaný v anglickém jazyce:

30. 4. 2020

Ostatní magisterské studijní programy vyučované v cizím jazyce:

31. 7. 2020

Dodatečné přijímací řízení na vybraných magisterských programech:

17. 8. 2020

Doktorské studijní programy:

30. 4. 2020


TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Bakalářský studijní program Studium humanitní vzdělanosti:

přijímací zkouška nahrazena distanční domácí prací s termínem vypracování do 31. 5. 2020 (termín může být případně posunut)

Bakalářský studijní program Liberal Arts and Humanities:

15. 6. 2020

Magisterské studijní programy:

8. 6. – 12. 6. 2020

Magisterské studijní programy (dodatečné přijímací řízení):

7. 9. 2020

Doktorské studijní programy:

8. 6. – 19. 6. 2020


ALTERNATIVNÍ (NÁHRADNÍ) TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

Bakalářský studijní program vyučovaný v anglickém jazyce:

28. 7. 2020

Magisterské studijní programy vyučované v českém jazyce:

7. 9. – 18. 9. 2020

Doktorské studijní programy:

22. 6. – 26. 6. 2020


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. května 2020.
V Praze dne 21. května 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám