Rozhodnutí děkana - VŘ docent KŘS

Čj: UKFHS/97535/2020-5


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 20. května 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice docent Katedry řízení a supervize Fakulty humanitních studií UK v oboru sociální práce. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předseda doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., členové – Mgr. Ing. Matěj Lejsal, Mgr. Petr Vrzáček, jsem rozhodla o přijetí uchazečky doc. Mgr. Moniky Bosé, Ph.D. do pracovního poměru.


Praha 29. května 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 10. červen 2020 13:08 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám