VŘ OA Katedry jazyků a literatury/07_2020

Čj: UKFHS/280553/2020-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent Katedry jazyků a literatury Fakulty humanitních studií UK (pracovní úvazek ve výši 0,5). Podmínkou nástupu je titul Ph.D., vynikající znalost latiny, paleografie, kodikologie a samostatný výzkum v oblasti středověké kultury. Dále je požadována zkuše-nost s projekty GAČR a s mezinárodními vědeckými projekty, s přednáškovou činností (i na konferencích v zahraničí) a publikační činnost v oblastech středověké latinské kultury a dějin kniho-ven.


Očekáváme od Vás:

- podíl na výuce bakalářské a magisterských studijních programů;

- posudky na skeletové překlady;

- rozvoj badatelské činnosti;

- podání grantové přihlášky.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladů dosaženého vzdělání;

- strukturovaný životopis;

- přehled publikační činnosti.


Nástup: říjen 2020


Přihlášky do výběrového řízení zasílejte nejpozději do 14. srpna 2020 v listinné podobě (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5,

či elektronicky na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 15. července 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 15. červenec 2020 09:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám