Opatření děkana FHS UK č. 12/2020

Název:

Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021

K provedení:

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy; Podmínky přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021

Účinnost:

1. června 2020


Stanovení bodové hranice pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujících magisterských studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2020/2021Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a Podmínkami přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) pro akademický rok 2020/2021 schválenými akademickým senátem fakulty dne 5. září 2019 vydávám toto opatření.


Čl. 2: Bodová hranice pro přijetí

 1. Bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujících magisterských studijních programů stanovuji na fakultě takto:


  Studium humanitní vzdělanosti

  6 bodů

  Antropologická studia

  3 body

  Dějiny moderní evropské kultury

  3 body

  Elektronická kultura a sémiotika

  6 bodů

  Genderová studia

  4 body

  Historická sociologie

  3 body

  Filosofie v kontextu humanitních věd

  5 bodů

  Orální historie – soudobé dějiny

  4 body

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

  9 bodů

  Sociální a kulturní ekologie

  6 bodů

  Studia občanské společnosti

  3 body


 2. Bodová hranice v prezenčním a distančním studiu v bakalářském programu a prezenčním a kombinovaném studiu v navazujících magisterských programech je stejná.


Čl. 3

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2020.V Praze dne 1. června 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám