VŘ hostující prof. - OPVVV/08_2020

Čj: UKFHS/290936/2020-1


Vyhlášení výběrového řízení


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici hostujícího profesora na Katedře historických věd v oboru duchovních dějin, upřednostňováno je zaměření na moderní středoevropské intelektuální dějiny od roku 1650, nicméně o pozici se mohou ucházet také badatelé/badatelky se zaměřením na jiné oblasti intelektuálních dějin.

Pozice je vypisována na dobu trvání 5 měsíců (1 semestr), s datem nástupu 1. února 2021, a je financována z OP VVV MŠMT ČR (číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Hrubá měsíční mzda je 83 000 Kč.

Podmínkou nástupu je minimálně titul Ph.D. nebo ekvivalent (kvalifikace úrovně 8 dle ISCED) a renomé mezinárodně uznávaného badatele/badatelky. Očekává se podíl na výuce v bakalářských studijních programech (dva 80minutové kurzy týdně), které se mohou účastnit i studenti magisterských studijních programů. Alespoň jeden z vyučovaných kurzů by měl představit téma související s nedávným výzkumem uchazeče/uchazečky. Výuka bude probíhat v angličtině. Znalost českého jazyka není vyžadována.

Požadavky k výběrovému řízení:

motivační dopis;

strukturovaný životopis;

přehled publikační činnosti;

popis dosavadní padagogické a vědecké/badatelské činnosti;

sylaby navrhovaných kurzů;

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Požadované dokumenty je třeba zaslat nejpozději do 12. září 2020 emailem na adresu zahraničního oddělení FHS UK international@fhs.cuni.cz

Úspěšný uchazeč bude vyrozuměn do poloviny měsíce října 2020.


Praha 29. července 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 3. srpen 2020 11:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám