FHS UK otevírá jednu z nejmodernějších univerzitních budov v ČR

Tisková zpráva


Fakulta humanitních studií UK otevírá jednu z nejmodernějších univerzitních budov v ČR


Do nové budovy se stěhuje Fakulta humanitních studií UK (FHS UK). Otevřením moderního sídla slaví fakulta rovněž dvacáté výročí svého vzniku. Objekt vznikl kompletní přestavbou bývalé menzy 17. listopadu a studentům začne plně sloužit od října 2020.


FHS UK se dočkala vlastního sídla, ve kterém budou všechny obory společně. Budova bude odpovídat nejenom stále rostoucímu počtu studentů, ale především charakteru fakulty. Nové sídlo fakulty vychází z elegantního funkcionalismu, prostornému vnitřnímu dvoru a schodišti dominují betonové panely. Budova pojme přes devět set studentů. Nachází se v Praze – Libni, v Pátkově ulici č. 2137/5.


Výstavbu budovy připravovala fakulta od roku 2007 a akce vyšla celkově na částku přesahující 600 milionů korun. Budova je financována jak ze státní dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, tak i z rozpočtu FHS UK a Univerzity Karlovy.


Výstavbu nového sídla zastřešila a přestavbě se aktivně věnovala Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS UK. „Přípravy a pak samotná realizace investiční akce trvaly přes deset let a jsem moc ráda, že se záměr podařilo zdárně dokončit právě v roce, v němž fakulta slaví 20 let od svého založení. Již jsme budovu zoufale potřebovali – rozdělení provozu na třech různých pražských adresách výrazně limitovalo nejen jakýkoli rozvoj, ale samotné fungování fakulty,“ vysvětluje Marie Pětová a doplňuje: „Věřím, že se nám v novém sídle bude dařit a že fakulta využije moderní budovu k naplňování svého poslání a bude skutečně místem setkávání a dialogu napříč mezi jednotlivými humanitními obory. Domnívám se, že právě otevřený objekt s centrální dvoranou k tomu přímo vyzývá.“


Návrh přestavby připravila společnost Kuba & Pilař architekti s.r.o., která v roce 2009 vyhrála architektonickou soutěž, dodavatelem byla firma Konsit, s.r.o.O FHS UK: Fakulta vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK). Jde o nejmladší z fakult Univerzity Karlovy. Díky tomuto postavení je již od svého založení moderní a inovativní institucí. Odborně se FHS UK zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na Univerzitě Karlově. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikovaného výzkumu v těchto disciplínách. Fakulta poskytuje vzdělání v humanitních oborech a nabízí studium ve dvou bakalářských, osmnácti navazujících magisterských a dvaceti pěti doktorských programech.Kontakty

  • Mgr. Filip Poštulka – mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295, E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.

Poslední změna: 28. únor 2022 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám