Děkanka

doc. Věra Sokolová, M. A., Ph.D.  • Děkanka stojí v čele Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a je jejím samosprávným akademickým orgánem.


  • Děkanka jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak. Děkanka zastupuje fakultu navenek a je její zástupkyní v Asociaci děkanů filozofických fakult. Je rovněž předsedkyní vědecké rady fakulty.


  • Děkanku jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektorka UK; funkční období je čtyřleté.+420 224 271 419


0.17

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Seznam děkanů a děkanek FHS UK


Sekretariát děkanátu


Poslední změna: 4. červen 2024 13:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám