COVID-19

Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (13. 10. 2020)

Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a rovněž osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Tento zákaz se nevztahuje na zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob.


Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.


Budova fakulty zůstává pro studenty po celou dobu účinnosti opatření přístupná.

Ve všech společných vnitřních prostorách fakulty je od 10. 9. 2020 povinné mít nasazenou roušku.


Žádáme všechny studenty i zaměstnance FHS UK, aby se nám hlásili, pokud mají nařízenou karanténu nebo jsou pozitivní na COVID-19.

Více viz Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou.


Výuka a zkoušení

Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Výkon pracovní činnosti

Koleje a menzy

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK

Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Odkazy a prohlášení

Obecně platná doporučení
V reakci na poslední Usnesení vlády České republiky vyhlášená dne 12. 10. 2020 (zejm. usnesení vlády č. 1022, 1023 a 1027) se uplatňují následující krizová opatření:


Výuka a zkoušení

Osobní přítomnost studentů na výuce je zakázaná. Rovněž je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Výjimkou zákazu osobní přítomnosti s účinností od 14. 10. 2020 je konání zkoušek v počtu do 10 osob.

Individuální konzultace je možné konat pouze distanční formou.


Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou do 15. 11. 2020 zrušeny.


Výkon pracovní činnosti

Osobní účast na pracovišti je nadále plně zachována v režimu, který má pracoviště nastaveno.

Zakázány jsou hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob. Jednání univerzitních/fakultních orgánů je omezeno na počet 100 osob s podmínkou 2 m rozestupů a určeného místa k sezení.


Koleje a menzy

Menzy

Nadále zůstávají v provozu menzy Albertov a Kajetánka. Uzavírají se menzy Sport, Arnošta z Pardubic, Právnická, Budeč, výdejna HTF a výdejna Hvězda. Kavárna u Rotlevů bude otevřena jen pro výdej obědů.

Bufet Trója a bufet na RUK zůstávají v provozu.


Koleje

Univerzita vyzývá studenty, aby zvážili své další setrvání na kolejích UK. Pokud existují závažné důvody, pro které nelze ubytování opustit (riziko šíření nákazy mezi rizikové skupiny osob při návratu do jiného místa bydliště), bude ubytování na kolejích studentům ve shodně se sdělením ministra školství ČR ze dne 13. 10. 2020 nadále umožněno.

Každý ze studentů se může rozhodnout, zda ubytování na kolejích UK opustí, či nikoliv. Pokud se student z důvodu prevence rizika šíření nákazy rozhodne zůstat na kolejích, doručí nejpozději do 14. 10.2020 do 18.00 hod. na Koleje a menzy UK (elektronickou formou na adresu ) čestné prohlášení obsahující specifikaci důvodů, pro které student vyhodnotil odjezd do svého místa bydliště jako rizikový.

V případě, že se student rozhodne své ubytování ukončit a toto rozhodnutí oznámí na Koleje a menzy UK do 14. 10. 2020 do 18.00 hod. (elektronickou formou na adresu ), bude mu bez jakýchkoliv sankcí zrušena ubytovací smlouva ke dni 15. 10. 2020 s tím, že opuštění koleje (vystěhování) bude možné do 16. 10. 2020 včetně.

Univerzita nabízí studentům, kteří mohou odcestovat zpět do svého bydliště, ale chtějí z jiných důvodů zůstat v Praze (pracovní důvody atd.), možnost ubytování na hotelu Krystal v hotelovém režimu za zvýšených hygienických a epidemiologických opatření za zvýhodněnou cenu 5000,- Kč za lůžko a měsíc. Ubytování je možné od 15. 10. 2020. Žádosti o toto ubytování budou studenti směřovat na .

Výše uvedená pravidla se nevztahují na studenty, kteří mají dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020 udělenu výjimku ze zákazu ubytování na kolejích, tedy na studenty kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, na studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost dle zákona č. 240/200 Sb., o krizovém řízení, a dále na studenty studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotních studijních programů, jakož i na studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.


UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Výdejní centra průkazů UK

Výdejní centrum průkazů na Právnické fakultě je uzavřeno. Ostatní výdejní centra jsou v provozu v upravené otvírací době – sledujte informace na příslušných webech.

Při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu https://cuni.cz/UK-3249.html mimo prostory budovy.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.


Knihovna FHS UK

Knihovna FHS UK je aktuálně otevřena:

pondělí – pátek

9.00 - 16.30


Knihy je možné vracet osobně v knihovně či poštou, případně ponechat v červené krabici na recepci budovy.

V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Knihovny UK

V případě návštěvy fakultních knihoven doporučujeme návštěvníkům, aby si ověřili otevírací dobu na webové stránce konkrétní knihovny. Kontakty na všechny fakultní knihovny naleznete zde.


Výpůjčky budou postupně prodlužovány podle toho, jak budou jednotlivé knihovny uzavírány (prodloužení na dobu uzavření knihovny plus rezerva na 14 dní). Délku výpůjčky si můžete ověřit na svém profilu v Centrálním katalogu UK.

Informace o možnosti úhrady zpozdného v jednotlivých knihovnách naleznete zde.

Pro přihlášení do knihovny je nutné mít kartu studenta UK (viz Výdejní centra průkazů UK).

Kontaktní telefon na Ústřední knihovnu UK (servisní celouniverzitní pracoviště): 773 773 131


Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Žádáme studenty i zaměstnance fakulty, aby v případě potvrzení nemoci COVID-19 či nařízené karantény, vyplnili tento dotazník.

Poskytnutí informací o pozitivním testu či nařízené karanténě je v případě studentů zcela dobrovolné.

Získaná data jsou anonymizována a slouží pro účely koordinace výuky a přijímání strategických kroků UK.


Návod na vyplnění dotazníku

Pro vyplnění dotazníku, prosím, nejprve vyplňte e-mailovou adresu ve tvaru ČísloOsoby@cuni.cz (např. 80955158@cuni.cz), po přesměrování na Ldap zadejte vaše přihlašovací údaje, které využíváte např. pro přihlašování do SIS. Následně se vám již otevře požadovaný formulář k vyplnění.


V případě potřeby se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu .


Kontakty

Univerzita Karlova (UK) situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje. Na rektorátu UK situaci monitoruje pro tyto účely zřízený štáb (včetně lékaře, virologa) a na všech 17 fakultách je určeno 17 koordinátorů.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatření můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.

Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212

Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370


Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

 • dodržovat základní hygienická pravidla,

 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock


Poslední změna: 13. říjen 2020 18:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám