COVID-19

Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (11. 1. 2021)


Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce, dále je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Individuální konzultace se mohou konat pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.


Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob.


Prezenční přijímací zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob


Budova fakulty zůstává pro studenty po celou dobu účinnosti opatření přístupná.

Ve všech společných vnitřních prostorách fakulty je od 10. 9. 2020 povinné mít nasazenou roušku.


Žádáme všechny studenty i zaměstnance FHS UK, aby se nám hlásili, pokud mají nařízenou karanténu nebo jsou pozitivní na COVID-19.

Více viz Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou.


Rektorát UK koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů a zaměstnanců UK (více viz Dobrovolnická pomoc na UK).


Na UK funguje odběrové místo pro COVID-19 (více viz Odběrové místo UK).


Dobrovolnická pomoc na UK

Odběrové místo UK

Podpora sociálně znevýhodněných studentů v době distanční výuky

Výuka a zkoušení

Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Výkon pracovní činnosti

Koleje a menzy

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK

Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Odkazy a prohlášení

Obecně platná doporučeníDobrovolnická pomoc na UK a na FHS UK

Rektorát UK koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů a zaměstnanců UK.


Podrobné informace naleznete v aktualitách na stránkách univerzity.

Dobrovolnickou činnost studentů nezdravotnických oborů koordinuje Centrum Carolina (UK Point).


Fakulta iniciuje pomoc seniorům na Praze 8 - více informací naleznete zde. Budete-li se chtít zapojit, pište na adresu  .


Odběrové místo UK

Univerzita ve spolupráci s VFN a 1. LF UK provozuje odběrové místo pro COVID-19 na adrese Studničkova 2030/1, 128 00 Praha 2.


Odběrové místo je v provozu v pracovní dny v následujících časech:


9.00 - 12.00

odběry vzorků zájemcům o testování s provedenou rezervací

12.45 - 16.00

odběry vzorků zájemcům o testování bez rezervace


Testování je určeno pro samoplátce bez teploty a příznaků respiračního onemocnění.

Pro studenty a zaměstnance UK a jejich příbuzné je cena za odběr zvýhodněna.


Více informací naleznete zde.


Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Univerzita nabízí sociálně znevýhodněným studentům (kterým je přiznáno sociální stipendium) podporu pro online výuku, konkrétně se jedná o následující služby:


 • dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.),

 • bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství),

 • poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty,

 • v přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.


Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).
V reakci na vývoj epidemiologické situace a na aktuální usnesení vlády ČR č. 13 (ze dne 7. 1. 2021), které doplňuje a mění předchozí usnesení vlády na úseku vysokého školství, se na fakultě uplatňují následující krizová opatření.


Výuka a zkoušení

Osobní přítomnost studentů na výuce je zakázaná. Rovněž je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Individuální konzultace se mohou konat pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.


Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob.


Prezenční přijímací zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob


Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v zimních termínech


Akademické obřady - promoce a imatrikulace

Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny.


Koleje a menzy

Menzy

V provozu je pouze menza Kajetánka, Arnošta z Pardubic a omezeně Menza Právnická.

Obědy jsou rozváženy do výdejen menza Albertov, FHS Trója, Kavárna u Rotlevů.


Koleje

Dle usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 vláda zakázala poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání, jak je specifikováno níže:


a)

účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b)

účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c)

účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).


V případě dotazů se neváhejte v této věci obrátit na .


UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

Informace o provozu a otevírací době výdejních center sledujte na příslušných webech.

Při čekání na výdej průkazu je v hlavním výdejním centru v Celetné 13 možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu mimo prostory budovy.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena. Uzavřeno je též Sportovní centrum Hostivař.


Knihovna FHS UK

Knihovna FHS UK je otevřena pouze pro výdej objednaných knih a pro jejich vracení.


Otvírací doba knihovny:

pondělí

13.00 - 18.00

úterý - čtvrtek

10.00 - 16.00

pátek

10.00 - 15.00


Bližší informace naleznete na webu knihovny.

V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Nabídka elektronických informačních zdrojů

Nabídka elektronických informačních zdrojů je rozšířena o možnosti testovacích přístupů, průběžně aktualizovaný seznam je dostupný zde.


Studenti mohou při hledání literatury využít online přístupu do elektronických informačních zdrojů, včetně digitálních knihoven ("Kramerius").


Nově je zpřístupněna celouniverzitně online kolekce naučné literatury BookPort.


Fakultní knihovny

Fakultní knihovny mají povoleno poskytovat individuální konzultace a individuální návštěvy za účelem poskytování studijní literatury.


Centrálně lze získat informace o dostupnosti literatury i v Ústřední knihovně (email: , tel. 773 773 131).


Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Žádáme studenty i zaměstnance fakulty, aby v případě potvrzení nemoci COVID-19 či nařízené karantény, vyplnili tento dotazník.

Poskytnutí informací o pozitivním testu či nařízené karanténě je v případě studentů zcela dobrovolné.

Získaná data jsou anonymizována a slouží pro účely koordinace výuky a přijímání strategických kroků UK.


Návod na vyplnění dotazníku

Pro vyplnění dotazníku, prosím, nejprve vyplňte e-mailovou adresu ve tvaru ČísloOsoby@cuni.cz (např. 80955158@cuni.cz), po přesměrování na Ldap zadejte vaše přihlašovací údaje, které využíváte např. pro přihlašování do SIS. Následně se vám již otevře požadovaný formulář k vyplnění.


V případě potřeby se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu .


Kontakty

Opatřením rektora č. 46/2020 byl s účinností od 5. 11. 2020 vyhlášen na UK mimořádný stav, na jehož základě byl jmenován ústřední krizový štáb (UK).


Na fakultě byl sestaven fakultní krizový tým v čele s děkanem fakulty.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatření můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370


Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

 • dodržovat základní hygienická pravidla,

 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock


Poslední změna: 11. leden 2021 13:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám