COVID-19Fakulta humanitních studií situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje a informace pravidelně aktualizuje, a to vždy v souvislosti s vývojem situace a na základě doporučení příslušných orgánů a Univerzity Karlovy.
Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (13. 9. 2021)


Sdělení UK pro studenty, uchazeče o studium a zaměstnance v souvislosti s covid-19


Pro vstup do budovy nyní není vyžadována registrace na recepci, ani prokázání negativního výsledku testu na covid-19.


Ve všech společných vnitřních prostorách fakulty je povinné mít nasazený respirátor.


Odložení ochrany dýchacích cest je povoleno v průběhu výuky i zkoušení za podmínky, že je mezi všemi zúčastněnými dodržen rozestup alespoň 1.5 metru - rozhodnutí o povolení sundání ochrany dýchacích cest je však vždy na posouzení konkrétního vyučujícího.


Od 13. 9. nemusejí studenti dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách, bezinfekčnost je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat při promocích a imatrikulacích. Studenti ubytovaní na kolejích musejí dokládat bezinfekčnost pravidelně (více informací viz Koleje).Výuka a zkoušení

Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Testování zaměstnanců

Koleje

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Obecně platná doporučeníVýuka a zkoušení

Zkoušky a výuku je možné konat bez omezení.

Od 13. 9. nemusejí studenti dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách.


Jsou-li dodrženy rozestupy minimálně 1.5 m, je možné sundat ochranu dýchacích cest v průběhu konání zkoušky či výuky - rozhodnutí o povolení sundání ochrany dýchacích cest je však vždy na posouzení konkrétního vyučujícího.


Způsob, jakým bude organizována výuka v ZS 21/22, bude záležet na vývoji aktuální epidemické situace. Vzhledem ke stávajícím platným celostátním nařízením se předpokládá, že výuka v nadcházejícím zimním semestru proběhne standardně, tedy prezenčně v souladu s akreditací. Dle uvážení garantů SP je možné do běžného provozu začlenit osvědčené prvky distanční výuky. V případě nemožnosti účastnit se prezenční výuky z opodstatněných důvodů zajistí vyučující průchod studiem všem studujícím, tedy tzv. hybridní výukou.Akademické obřady - promoce a imatrikulace

Konání akademických obřadů probíhá za splnění aktuálně platných hygienických a protiepidemických pravidel.Testování zaměstnanců

Testování zaměstnanců aktuálně není povinné, přesto žádáme všechny zaměstnance, kteří nejsou naočkováni, aby se v zájmu nešíření potenciální infekce pravidelně testovali (v tomu určených zařízeních nebo schválenými samotesty).


Povinnost pravidelného testování je v tuto chvíli uložena jen ve vztahu ke studentům ubytovaným na kolejích (viz Koleje).Ochrana dýchacích cest

Ve společných prostorech fakulty (budov UK) je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %. V kanceláři, kterou sdílí stálá skupina osob, nošení ochranných pomůcek nutné není. Tato povinnost ale vzniká ve chvíli, kdy do místnosti vejde „třetí“ osoba.Koleje

Student při nástupu na kolej musí předložit doklad (tištěný nebo elektronický) o těchto skutečnostech:


 • že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

 • že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 • že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.


Pokud student nebude schopen předložit při nástupu na ubytování ani jeden z uvedených dokladů, musí student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném – podstoupit rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní.


Koleje UK ve vnitřních prostorách u vstupu do koleje (nejblíže vrátnici) vyčlenily samostatné místnosti vyhrazené pro sebetestování studentů. Student po provedeném samotestování pověřené osobě (vrátný/recepční) nebo ubytovateli předloží z bezpečné vzdálenosti výsledek sebetestování (případně fotku provedeného testu). Student při sebetestování vyplní potvrzení o provedení testu (jméno, číslo pokoje, datum provedení testu) a předloží ho na vrátnici koleje. Student bude muset mít toto potvrzení o provedení testu neustále u sebe a na vyžádání ho předložit při vstupu do koleje. Platnost potvrzení je 7 dní.


Pokud bude výsledek testu pozitivní – student tento výsledek neprodleně oznámí pověřené osobě, případně na email . Student bude povinen neprodleně podstoupit karanténu, kde vyčká dalších pokynů a výsledek testu bude oznámen hygienické stanici.


Ubytovací kancelář při přestěhování z letního ubytování nebo při nástupu na kolej vydává kolejenky následovně:


 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem a), obdrží kolejenku barvy zelené. Ubytovací kancelář nastaví vstup na čip na kolej bez omezení.

 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem b), obdrží zelenou kolejenku s datem do kdy mu tato zelená kolejenka platí.

 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem c) anebo nesplňuje žádnou z podmínek a má povinnost se pravidelně sebetestovat, obdrží kolejenku červené barvy.


Koleje a menzy UK budou na vrátnicích nabízet k prodeji antigenní test (RAT) určený pro sebetestování. Vzhledem k velkému počtu volně dostupných odběrových míst na COVID-19 upřednostňujeme, aby studenti při příjezdu na kolej využili tyto testovací kapacity a na koleje přijížděli již z platným negativním testem.


Studentovi, který neprokáže, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nebude umožněn vstup na kolej a může mu být ukončena smlouva o ubytování.UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

Všechna výdejní centra průkazů UK jsou v provozu. Aktuální otvírací hodiny si můžete ověřit na webových stránkách.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Výcviková střediska a Sportovní centrum Hostivař

Výcviková střediska se řídí nařízeními, která platí pro provoz ubytovacích zařízení (hotelů, pensionů atd.).Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Otvírací dobu knihovny sledujte na jejím webu.


Studium v knihovně je povoleno za dodržení platných vládních opatření (tj. nasazená ochrana nosu a úst, dodržení rozestupů, omezený počet osob na m2).


V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Nabídka elektronických informačních zdrojů

Nabídka elektronických informačních zdrojů je dostupný zde.


Studenti UK mohou využít odborné kolekce v online režimu služby BookPort a další elektronické zdroje. Komplexní přístup ke všem zdrojům dostupným na UK poskytuje Portál EIZ.


Dotazy k přístupnosti jednotlivých dokumentů lze řešit na adrese Ústřední knihovny UK (e-mail: ).


Fakultní knihovny

Podrobnosti o provozu jednotlivých fakultních knihoven naleznete na webových stránkách knihoven.Kontakty

Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se koronavirové epidemie byla vytvořena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky pondělí–čtvrtek 9.00-16.00 hod., pátek 9.00-15.00 hod.).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatřeními můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.
Poslední změna: 21. září 2021 10:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám