Covid-19

Fakulta humanitních studií situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje a informace pravidelně aktualizuje, a to vždy v souvislosti s vývojem situace a na základě doporučení příslušných orgánů a Univerzity Karlovy.


Výuka a zkoušení

Zkoušky a výuku je možné konat bez kapacitních omezení.


Stávající pandemická opatření nevyžadují plošný přechod výuky a zkoušek do distančního režimu, je tedy třeba i nadále konat zkoušky, zejména státní zkoušky prezenčně.

Dle uvážení garantů SP je možné do běžného provozu začlenit osvědčené prvky distanční výuky. V případě nemožnosti účastnit se prezenční výuky/zkoušky z opodstatněných důvodů zajistí vyučující průchod studiem všem studujícím.


Hromadné (akademické) akce a akademické obřady (promoce)

Hromadné akademické akce je od 1. 3. 2022 možné konat bez omezení (vyjma ochrany dýchacích cest viz níže).


To znamená, že bezinfekčnost neprokazují:


 • studující účastnící se vzdělávání,

 • studující při vstupu do restauračních zařízení (menzy),

 • studující, absolventi a další osoby účastnící se imatrikulací a promocí,

 • uchazeči a další osoby při účasti na dni otevřených dveří fakulty.


Ochrana dýchacích cest

Od 14. 3. byla zrušena povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem ve společných prostorách fakulty (a dalších budov UK).


Koleje a menzy

Povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu na kolej či do menz (restauračních zařízení) byla zrušena.


UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

Všechna výdejní centra průkazů UK jsou v provozu. Aktuální otvírací hodiny si můžete ověřit na webových stránkách.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení.


Výcviková střediska a Sportovní centrum Hostivař

Od 10. 5. 2022 se otevírají Výcviková střediska UK. Od stejného termínu se otevírá i Sportovní centrum Hostivař pro praktickou výuku, a to za dodržení příslušných hygienických opatření.


V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na .


Kontakty

Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se koronavirové epidemie byla vytvořena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky pondělí–čtvrtek 9.00-16.00 hod., pátek 9.00-15.00 hod.).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatřeními můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370


Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.Poslední změna: 11. srpen 2023 09:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám