Rozhodnutí děkana OA Katedry jazyků a literatury

Čj: UKFHS/280553/2020-6


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 29. září 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník - odborný asistent Katedry jazyků a literatury Fakulty humanitních studií UK.

V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předsedkyně doc. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., členové – Mgr. Marie Novotná, Ph.D., doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečky Mgr. Adély Ebersonové, Ph.D.


Praha 2. října 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 7. říjen 2020 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám