VŘ - OA Katedry sociologie/10_2020

Čj: UKFHS/378766/2020-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Pátkova 2137/5, Praha 8 vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia na Katedře sociologie FHS UK.


Popis pozice:

- plný pracovní úvazek (nastupující pracovní smlouva na dobu určitou);

- od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce Mgr. studijního programu genderových studií a bakalářského programu humanitní vzdělanosti, vedení studentských kvalifikačních prací (bakalářské a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného a publikačního potenciálu katedry sociologie FHS UK .


Prioritně hledané oblasti odborné specializace:

- feministické sociální vědy (genderová studia, sociologie, politologie);

- postkoloniální a dekoloniální studia;

- studia nacionalismu.


Požadavky:

- dokončené doktorské studium (titul Ph.D. podmínkou) v oboru genderová studia nebo v příbuzných oborech společenských věd se zaměřením na gender, nacionalismus a postkoloniální studia;

- předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském a bakalářském stupni;

- schopnost výuky a vedení studentských prací v anglickém jazyce;

- motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky, včetně krátké anotace vybra-ného řešeného výzkumného projektu s genderovou tématikou;

- přehled publikační činnosti;

- jeden fulltextový příklad vlastní publikované badatelské činnosti;

- anotace 2 kurzů (včetně krátkého seznamu navrhované četby), které by kandidát/ka nabídl/a k výuce – jeden kurz na Mgr. programu genderových studií, jeden kurz na bakalářském stupni studia humanitní vzdělanosti.


Nástup: od 1. února 2021


Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše definované podklady posílejte nejpozději do 30. listopadu 2020 včetně (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Martina Kořínková

personální oddělení FHS UK

Pátkova 2137/5

180 00 Praha 8 – Libeň;

či na mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


S dotazy týkajícími se vypsaného výběrového řízení se obracejte na garantku Mgr. programu genderových studií FHS UK doc. Věru Sokolovou, Ph.D.: vera.sokolova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 29. září 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Poslední změna: 8. říjen 2020 10:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám