Rozhodnutí děkana - VŘ OPVVV/08_2020

Čj: UKFHS/290936/2020-4


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 8. října 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: pozici hostující profesor na Katedře historických věd v oboru duchovních dějin z OP VVV MŠMT ČR (číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). V souladu s doporučením komise ve složení: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. – předseda komise, členové: doc. Veronika Čapská, Ph.D., doc. Dr. phil. Pavel Himl, jsem rozhodla o přijetí uchazeče: Dr hab. Adam Kożuchovski do pracovního poměru.DECISION OF THE DEAN ON THE RESULT OF SELECTION PROCEDURE


On October 8, 2020, a selection procedure was conducted for the position of Visiting Professor in Intellec-tual History at the Department of History from the Czech Operational Programme Research, Develop-ment and Education (Project No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). In line with the recommendation of the selection committee, composed of: Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. – committee chair, members: doc. Veronika Čapská, Ph.D., doc. Dr. phil. Pavel Himl, I have decided to appoint Dr hab. Adam Kożuchovski to the position.


Praha 13. října 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 15. říjen 2020 10:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám