Rozhodnutí děkana - VŘ - vedoucí kateder

Čj: UKFHS/400622/2020-14


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Ve dnech 13. – 20. listopadu 2020 se uskutečnila interní výběrová řízení na obsazení pracovních pozic:

1. vedoucí Katedry jazyků a literatury Fakulty humanitních studií UK;

2. vedoucí Katedry teorie umění a tvorby Fakulty humanitních studií UK;

3. vedoucí Katedry Historických věd;

4. vedoucí Katedry sociální a kulturní antropologie;

5. vedoucí Katedry filosofie;

6. vedoucí Katedry psychologie a věd o životě;

7. vedoucí Katedry sociologie.

V souladu s rozhodnutím komise, která zasedla ve složení: předseda: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., členové: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D., doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., Mgr. Martin Vrabec, Ph.D., Mgr. Richard Zika, Ph.D., jmenuji na pozice vedoucích kateder tyto kolegy:

Mgr. Marie Novotná, Ph.D. - Katedra jazyků a literatury

Mgr. Aleš Svoboda - Katedra teorie umění a tvorby

prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. - Katedra historických věd

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. - Katedra sociální a kulturní antropologie

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. - Katedra filosofie

doc. PhDr. Jitka Lindová, Ph.D. - Katedra psychologie a věd o životě

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. - Katedra sociologie

Výše uvedení kolegové budou jmenováni do funkce ke dni 1. prosince 2020.


Praha 25. listopadu 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 25. listopad 2020 13:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám