Rozhodnutí děkana - VŘ - odborný asistent Katedry sociologie

Čj: UKFHS/378766/2020-6


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍDne 11. prosince 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asistent/odborná asistentka Katedry sociologie FHS UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předsedkyně doc. Věra Sokolová, Ph.D., členové – PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečky Mgr. et Mgr. Terezy Jiroutové Kynčlové, Ph.D.


Praha 17. prosince 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 17. prosinec 2020 11:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám