Cenzura i vulgarismy. Japonce zaujal Hrabalův obtížný úděl spisovatele.

Tisková zpráva, Praha, 7. dubna 2021


Složitá cesta Bohumila Hrabala do vydavatelských domů či východiska jeho tvorby. Ty upoutaly japonské publikum ve studii: Od autora v množném čísle k imaginárnímu těžišti Hrabalova poetického světa. Text vyšel odborném časopisu Tokijské univerzity Renyxa. Autorem je přední odborník na dílo Bohumila Hrabala – doc. Jakub Češka, Ph.D., garant studijního programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK.


Studie uvádí japonského čtenáře do Hrabalova díla ve dvou ohledech: prvním jsou historické souvislosti dozorované literatury, které jsou spjaty s cenzurou, druhým pak principy, východiska a tvůrčí směřování Hrabalovy tvorby. V první části autor japonskému čtenáři, který nemá s cenzurou podobnou zkušenost, popisuje obtížnou cestu spisovatele do oficiálních nakladatelských domů. Věnuje se příčinám, proč vydavatelé Hrabala odmítali – patřily k nim: syrovost, provokativnost, kritika společnosti, politicky ožehavá témata, vulgarismy a další nonkonformní rysy jeho tvorby.


Cenzura i vulgarismy. Japonce zaujal Hrabalův obtížný úděl spisovatele.Poetické konstanty Hrabalova světa

V druhé části se pak Jakub Češka zaměřuje na poetické konstanty Hrabalova uměleckého světa. Ty ilustruje na čtyřech dílech z přelomu čtyřicátých a padesátých let (Kain, Utrpení starého Werthera a na dvou básnických eposech Bambino di Praga a Krásná Poldi).


Klíč k pochopení tvorby

„Ve studii 'Od autora v množném čísle k imaginárnímu těžišti Hrabalova poetického světa' se ohlížím za bytostným fenoménem Hrabalovy tvorby jako za autorem v množném čísle, zároveň se také snažím nabídnout klíč k pochopení jeho tvorby. Ten spočívá v ozvláštňujících metaforách,“ vysvětluje Jakub Češka a doplňuje: „Takto koncipované metafory mají probudit fenomenalitu viditelného světa. Hrabal jimi odvrací pohled od niter svých hrdinů, aby ozvláštnil výhled do světa viditelného.“


Bílá nemoc v době pandemie

Studii přeložil významný bohemista a překladatel české literatury Kenichi Abe, docent současné literatury na Tokijské univerzitě. Japonské publikum seznámil například s Hrabalovou novelou Obsluhoval jsem anglického krále, která byla v jeho překladu opakovaně dotiskována. V loňském roce slavil úspěch s překladem Havlovy Moci bezmocných. V souvislosti s koronovirovou pandemií pro japonského čtenáře objevil i Čapkovu hru Bílá nemoc.


O studijním programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK

Zaměření pracoviště vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti – fenoménům současnosti totiž nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím. Tím se zároveň program liší od podobných magisterských programů. Studijní program je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu).


Webové stránky studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Kontakty:

  • Jakub Češka, Garant studijního programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK, E:

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: 724 104 295, E:


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 12. duben 2021 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám