VŘ hostující prof. - OPVVV - 04_2021

Čj: UKFHS/136684/2021-1


Vyhlášení výběrového řízení


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici hostujícího profesora na Katedře sociální a kulturní antropologie v oboru sociální a kulturní antropologie.


Podmínkou nástupu je minimálně titul Ph.D. nebo ekvivalent (kvalifikace úrovně 8 dle ISCED) a renomé mezinárodně uznávaného badatele/badatelky. Očekává se, že úspěšný/á uchazeč/uchazečka rozšíří oblasti výzkumu na fakultě o zaměření na jevy globálního významu a jejich dopady na stávající nebo vytváření nových struktur nerovností a asymetrií. Zaměření na mimoevropský prostor je vítáno, ale není podmínkou. Úspěšný/á uchazeč/uchazečka se bude podílet na výuce v bakalářských a magisterských studijních programech (dva 80 minutové kurzy/semináře týdně). Alespoň jeden z vyučovaných kurzů by měl představit téma související s nedávným výzkumem uchazeče/uchazečky. Výuka bude probíhat v angličtině. Znalost českého jazyka není vyžadována.


Pozice je vypisována na dobu trvání 5 měsíců (1 semestr), s datem nástupu 1. února 2022, a je financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) MŠMT ČR (číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Hrubá měsíční mzda činí 83 000 Kč.


Požadavky k výběrovému řízení:

motivační dopis;

strukturovaný životopis;

přehled publikační činnosti;

popis dosavadní pedagogické a vědecké/badatelské činnosti;

sylaby navrhovaných kurzů;

kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Požadované dokumenty ve formátu PDF je třeba zaslat nejpozději do 20. května 2021 emailem na adresu zahraničního oddělení FHS UK .

Uchazeči/uchazečky, kteří postoupí do užšího výběru budou vyzváni k zaslání sylabů a osnov navrhovaných kurzů.

Úspěšný uchazeč bude vyrozuměn ve druhé polovině června 2021.


Praha, 15. dubna 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 21. duben 2021 13:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám