OA Katedry jazyků a literatury/04_2021

Čj: UKFHS/136696/2021-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/asistentka v oboru anglický jazyk a literatura na Katedře jazyků a literatury FHS UK.


Popis pozice:

od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce Mgr. studijních programů a bakalářského programu humanitní vzdělanosti, vedení studentských kvalifikačních prací a na rozšiřování výzkumného a publikačního potenciálu Katedry jazyků a literatury FHS UK.

Požadavky:

- dokončené doktorské studium (titul Ph.D. podmínkou) v oboru Filologie: Anglický jazyk;

- vynikající znalost angličtiny, jejího historického vývoje a anglických reálií; schopnost vést studentské práce v anglickém jazyce;

- předchozí zkušenosti s výukou anglického jazyka na univerzitě;

- dlouholetá zkušenost v oblasti překladu odborné literatury i beletrie z moderní i historické angličtiny; schopnost vést překladové semináře;

- publikace z oboru medievistiky a znalost středověké anglické literatury;

- zkušenost s českými i mezinárodními vědeckými projekty a přednáškovou činností i na zahraničních konferencích.

Nástup: od 1. září 2021

Pracovní úvazek 0,5, pracovní smlouva na dobu určitou.


Přihlášky se strukturovaným životopisem, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a přehledem publikační činnosti posílejte nejpozději do 27. května 2021 včetně (razítko poštovního úřadu) na adresu:

Martina Kořínková, personální oddělení FHS UK, Pátkova 2137/5, 180 00 Praha 8 – Libeň; či mailem - martina.korinkova@fhs.cuni.cz.

Zasláním svého životopisu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.


Praha, 26. dubna 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 27. duben 2021 10:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám