VŘ - OA Katedry psychologie a věd o životě/04_2021

Čj: UKFHS/153121/2021-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na psychologii na Katedře psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK (pracovní úvazek 0,5).


Náplň práce:

 • aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v psychologii v rámci studijního programu Liberal Arts and Humanities a dalších programů přidružených ke katedře;

 • výuka kurzů v anglickém jazyce v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obhajobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

 • výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu pracoviště.


Požadavky k výběrovému řízení:

 • Ph.D. v oboru psychologie nebo příbuzném oboru (popř. těsně před dokončením);

 • ochota a doložená schopnost podílet se na tvorbě a realizaci výuky základních psychologických disciplín;

 • schopnost přednášet v angličtině a vést výuku a atestování základních psychologických disciplín v angličtině;

 • doložená výzkumná orientace v oblasti psychologie, vítáme zaměření na otázky výzkumu z oblasti sociální, kognitivní, vývojové či evoluční psychologie, případně psychologie jazyka a gramotnosti či mezikulturní psychologie;

 • doložená publikační činnost v oboru psychologie;

 • zkušenost s realizací empirického výzkumu v psychologii, zkušenost se získáváním grantové podpory pro výzkum;

 • předchozí pedagogicko-výzkumná praxe na VŠ.


Požadované podklady:

 • strukturovaný životopis;

 • seznam publikační činnosti za posledních 10 let;

 • motivační dopis akcentující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dalšího akademického a vědeckého rozvoje;

 • vybraný příklad významného výstupu vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

 • anotace a sylabus jednoho kurzu z oblasti psychologie, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v bakalářském stupni studia v programu Liberal Arts and Humanities;

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Nástup: od 1. září 2021 nebo dle dohody.


Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30. května 2021 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 – Libeň;

e-mail:


S dotazy ohledně výběrového řízení se prosím obracejte na vedoucí Katedry psychologie a věd o životě, FHS UK, doc. Jitku Lindovou, Ph.D.:

Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kandidátů na inzerovanou pozici.


Praha 28. dubna 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 3. květen 2021 09:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám