VŘ - OA Katedry historických věd/05_2021

Čj: UKFHS/173843/2021-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na moderní dějiny a historickou antropologii na Katedře historických věd Fakulty humanitních studií UK (pracovní úvazek 0,5).


Náplň práce:

- aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v historii a antropologických studiích v rámci bakalářských a magisterských studijních programů realizovaných na katedře;

- výuka kurzů v českém a anglickém jazyce v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obhajobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

- výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru historie, (historické) antropologie nebo v příbuzném oboru;

- ochota a doložená schopnost podílet se na tvorbě a realizaci výuky historie a historické antropologie;

- schopnost přednášet v češtině a v angličtině a vést výuku a atestování v těchto jazycích;

- doložená výzkumná a publikační činnost v oblasti historie a historické antropologie;

- předchozí pedagogicko-výzkumná praxe na VŠ;

- zkušenost se získáváním grantové podpory pro výzkum výhodou.

Požadované podklady:

- strukturovaný životopis;

- seznam publikační činnosti za posledních 10 let;

- motivační dopis akcentující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dalšího akademického a vědeckého rozvoje;

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nástup: od 1. září 2021.

Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 12. června 2021 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 – Libeň;

či mailem: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


S dotazy ohledně výběrového řízení se prosím obracejte na vedoucího Katedry historických věd prof. PhDr. Zdeňka Nešpora, Ph.D. – zdenek.nespor@fhs.cuni.cz

Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kandidátů na inzerovanou pozici.


Praha 13. května 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Poslední změna: 14. květen 2021 09:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám