Opatření děkana FHS UK č. 7/2021

Název:

III. změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 51/2020

Účinnost:

17. května 2021


III. změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021Čl. 1: Předmět opatření

Tímto opatřením děkana č. 7/2021 se mění a doplňuje opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 1/2021 ze dne 12. ledna 2021 a 6/2021 ze dne 6. dubna 2021.


Čl. 2: Konkrétní změny a doplnění opatření děkana č. 11/2020

 1. V čl. 2 se doplňuje informace týkající se možnosti výuky ve zkouškovém období v letním semestru, která zní následovně:

  Zkouškové období v letním semestru (vyučující může po dohodě s garantem programu rozhodnout o využití části zkouškového období pro účely výuky):“

 2. V čl. 2 se mění termín pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia:

  „1. 7. - 24. 9. 2021“


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. května 2021.
V Praze dne 17. května 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan
************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 1/2021, 6/2021 a 7/2021: Harmonogram akademického roku 2020/2021 (úplné znění)

Název:

Harmonogram akademického roku 2020/2021

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 8/2020 a č. 51/2020

Účinnost:

3. července 2020

(Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 1/2021 nabývá účinnosti dne 12. ledna 2021.)

(Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 6/2021 nabývá účinnosti dne 6. dubna 2021.)

(Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 7/2021 nabývá účinnosti dne 17. května 2021.)


Harmonogram akademického roku 2020/2021Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 8/2020 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

HLAVNÍ TERMÍNY AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Zahájení akademického roku 2020/2021:

1. 10. 2020 (čtvrtek)

Konec akademického roku 2020/2021:

30. 9. 2021 (čtvrtek)

Výuka v zimním semestru:

5. 10. 2020 – 8. 1. 2021

Zkouškové období v zimním semestru:

11. 1. – 12. 2. 2021

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Výuka v letním semestru:

22. 2 . – 21. 5. 2021

Zkouškové období v letním semestru (vyučující může po dohodě s garantem programu rozhodnout o využití části zkouškového období pro účely výuky):

24. 5. – 31. 7. 2021

1. 9. – 17. 9. 2021

Letní prázdniny:

1. 8. – 31. 8. 2021

(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)

Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2020/2021 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

1. 7. – 24. 9. 2021


ZVLÁŠTNÍ TERMÍNY

Imatrikulace (předpokládané termíny):

9. 10. 2020 (pátek)

12. 10. 2020 (pondělí)


Den otevřených dveří:

13. 1. 2021 (středa)

17. 2. 2021 (středa) – pro zájemce o doktorské studium


Děkanské dny (nevyučuje se):

12. 10. 2020 (pondělí)

1. 4. 2021 (Zelený čtvrtek)


Rektorský den (nevyučuje se):

12. 5. 2021 (středa)


OBDOBÍ PRO REGISTRACI KURZŮ

Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

Pro studenty FHS UK:

25. 9. – 18. 10. 2020

Pro studenty ostatních fakult UK:

28. 9. – 18. 10. 2020

Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

Pro studenty FHS UK:

4. 2. – 7. 3. 2021

Pro studenty ostatních fakult UK:

8. 2. – 7. 3. 2021


TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK

Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státních zkoušek


Termín podání přihlášky do 23. 10. 2020

→ státní zkouška v období 2. 11. – 11. 12. 2020

Termín podání přihlášky do 11. 12. 2020

→ státní zkouška v období 4. 1. – 19. 2. 2021

Termín podání přihlášky do 19. 2. 2021


→ státní zkouška v období 1. 3. – 23. 4. 2021

Termín podání přihlášky do 23. 4. 2021


→ státní zkouška v období 3. 5. – 10. 9. 2021Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek


Termín odevzdání do 8. 1. 2021

→ státní zkouška v období 18. 1. – 12. 2. 2021

Termín odevzdání do 14. 5. 2021

→ státní zkouška v období 24. 5. – 18. 6. 2021

Termín odevzdání do 30. 7. 2021

→ státní zkouška v období 1. 9. – 24. 9. 2021Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek


Termín odevzdání do 8. 1. 2021

→ státní zkouška v období 18. 1. – 12. 2. 2021

Termín odevzdání do 14. 5. 2021

→ státní zkouška v období 24. 5. – 18. 6. 2021

Termín odevzdání do 25. 6. 2021

(termín může být u jednotlivých studijních programů rozhodnutím jejich garantů prodloužen do 23. 7. 2021)

→ státní zkouška v období 1. 9. – 24. 9. 2021Termíny pro roční hodnocení individuálních studijních plánů (dále jen „ISP“) v rámci doktorských studijních programů:

Zahájení ročního hodnocení ISP:

od 1. 6. 2021

Předání vyplněného hodnocení ISP studentem školiteli:

do 17. 9. 2021

Předání hodnocení ISP školitelem oborové radě:

do 30. 9. 2021

Schválení a uzavření hodnocení ISP oborovou radou:

do 30. 10. 2021Termíny pro odevzdání dizertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob

Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením
Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 3. července 2020.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 2/2020 s účinností ke dni 1. října 2020.
V Praze dne 3. července 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanI. úplné znění je účinné od 12. ledna 2021.

II. úplné znění je účinné od 6. dubna 2021.

III. úplné znění je účinné od 17. května 2021.


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám