OA Katedry psychologie a věd o životě/05_2021

Čj: UKFHS/234447/2021-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na 2 pracovní pozice odborných asistentů/odborných asistentek se zaměřením na psychologii na Katedře psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií UK


Odborný asistent - pracovní úvazek 1,00

Náplň práce:

- aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v psychologii v rámci studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a dalších programů přidružených ke Katedře psychologie a věd o životě;

- výuka kurzů v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obhajobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

- výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru psychologie nebo příbuzném oboru (popř. těsně před dokončením);

- ochota a doložená schopnost podílet se na tvorbě a realizaci výuky základních psychologických disciplín;

- doložená výzkumná orientace v oblasti psychologie, vítáme zaměření na kvalitativní výzkum z oblasti sociální, kognitivní či vývojové psychologie;

- doložená publikační činnost v oboru psychologie;

- zkušenost s realizací empirického výzkumu v psychologii, zkušenost se získáváním grantové podpory pro výzkum;

- předchozí pedagogicko-výzkumná praxe na VŠ.

Požadované podklady:

- strukturovaný životopis;

- seznam publikační činnosti za posledních 10 let;

- motivační dopis akcentující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dalšího akademického a vědeckého rozvoje;

- vybraný příklad významného výstupu vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

- anotace a sylabus jednoho kurzu z oblasti psychologie, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v bakalářském stupni studia v programu Studium humanitní vzdělanosti;

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Odborný asistent - pracovní úvazek 0,50

Náplň práce:

- aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v psychologii v rámci studijního programu Teoreticko-výzkumné psychologie a dalších studijních programů přidružených ke Katedře psychologie a věd o životě;

- výuka kurzů v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obhajobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

- výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu pracoviště.

Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru psychologie nebo příbuzném oboru (popř. těsně před dokončením);

- ochota a doložená schopnost podílet se na tvorbě a realizaci výuky základních psychologických disciplín;

- doložená výzkumná orientace v oblasti psychologie, vítáme zaměření na výzkum z oblasti pedagogické, vývojové či obecné psychologie;

- doložená publikační činnost v oboru psychologie;

- zkušenost s realizací empirického výzkumu v psychologii, zkušenost se získáváním grantové podpory pro výzkum;

- předchozí pedagogicko-výzkumná praxe na VŠ.

Požadované podklady:

- strukturovaný životopis;

- seznam publikační činnosti za posledních 10 let;

- motivační dopis akcentující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dalšího akademického a vědeckého rozvoje;

- vybraný příklad významného výstupu vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

- anotace a sylabus jednoho kurzu z oblasti psychologie, který by kandidát/ka nabídl/a k výuce v magisterském stupni studia v programu Teoreticko-výzkumné psychologie;

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Nástup na obě pracovní pozice: od 1. září 2021 nebo dle dohody.


Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 30. června 2021 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:

Fakulta humanitních studií UK, Martina Kořínková, personální oddělení, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň, nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


S dotazy ohledně výběrového řízení se prosím obracejte na vedoucí Katedry psychologie a věd o životě, FHS UK, doc. Jitku Lindovou, Ph.D.: jitka.lindova@fhs.cuni.cz

Zaslání životopisu je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace kandidátů na inzerovanou pozici.


Praha 31. května 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 1. červen 2021 14:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám