Rozhodnutí děkana - odborný asistent KPVŽ

Čj: UKFHS/153121/2021-11


ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Dne 10. června 2021 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení pracovní pozice odborný asistent/odborná asistentka Katedry psychologie a věd o životě FHS UK. V souladu s doporučením komise, která zasedla ve složení: předsedkyně doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D., členové – doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D., doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., Mgr. Klára Bártová,Ph.D., Mgr. Milan Hanyš, Ph.D., jsem rozhodla o přijetí uchazečů PhDr. Marka Urbana, Ph.D., Mgr. Barbory Šipošové, Ph.D. a Szófii Csajbók, M.A., Ph.D. do pracovního poměru na Fakultě humanitních studií UK.


Praha 18. června 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 18. červen 2021 11:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám