• Média
  • Tiskové zprávy
  • Zásadní otázky běloruské současnosti i historie zodpoví nová kniha - Dějiny Běloruska

Zásadní otázky běloruské současnosti i historie zodpoví nová kniha - Dějiny Běloruska

Na trh přichází jedinečná publikace, která mapuje historii běloruského národa


Ucelený pohled na současnou situaci v Bělorusku, tedy země na pomezí mocenských zájmů,přináší českým čtenářům jedinečná publikace Dějiny Běloruska. Kniha je vyústěním dlouhodobého úsilí o nestranný pohled na dějiny Běloruska, zejména v jeho sovětském a postsovětském období. Hlavní editorkou knihy je Mgr. Alena Marková Ph.D., ze studijního programu Historická sociologie Fakulty humanitních studií UK.


Publikace, která vychází v Nakladatelství lidové noviny, seznamuje čtenáře s nejnovějšími poznatky z oblasti starších i současných běloruských dějin. Zachycuje vývoj od dob Velkoknížectví litevského přes období Rzeczpospolité až do anexe běloruských území ruskou říší v 18. století. Zvláštní pozornost je věnována novodobým a současným dějinám: procesy formování současného běloruského národa a zrod běloruské státnosti, průběh druhé světové války, kolaborace i partyzánské hnutí, a konečně období znovuzískání nezávislosti v roce 1991 a další politický vývoj. Dalšími autory, kromě Aleny Markové, jsou Hienadź Sahanovič a Zachar Šybieka.


Na křižovatce zájmů Západu a Východu

„Kniha představuje do hloubky jdoucí analýzu, která s odstupem času přináší pochopení některých zcela zásadních zlomových momentů v rozvoji Běloruska, jako státu, který stál a stojí na křižovatce geopolitických zájmů Západní a Východní Evropy,“ vysvětluje hlavní editorka knihy Alena Marková.


Provládní nebo národní?

Kniha nabízí jak pochopení současného konfliktu identit (provládní a národní), tak i porozumění kořenům sociálního a poltického protestu v dnešním Bělorusku. Odpovídá například na otázky:

- proč většina Bělorusů nemluví bělorusky?

- proč dnes dochází k nejmasovějším protestům? Jak se liší od protestů v jiných zemích (Ukrajině)?

- proč je národní symbolika Bělorusů (obrněný jezdec s mečem, Pahonia) téměř k nerozeznání od litevských státních symbolů (obrněný jezdec s mečem, Vytis)? Co spojuje tyto dva národy?

- jak je možné, že v zemi neuspěly a nejsou populární pronárodní a nacionalistické strany?

- proč v Bělorusku selhávají snahy o nastolení demokracie?

- proč je Bělorusko orientováno na Rusko?

- jak se k moci dostal Alexandr Lukašenko a jak fungují mocenské páky dnešního režimu?O autorce

Mgr. Alena Marková, Ph.D., působí na studijním programu Historická sociologie FHS UK. Zabývá se zde expertní, recenzní, odbornou a výzkumnou činností v národním, evropském a širším mezinárodním rámci. Ve své činnosti se zaměřuje především na moderní a současné dějiny Střední a Východní Evropy, nacionalismus a formování moderního národa, národní hnutí, národní identitu a její formování, sovětskou národnostní politiku, dějiny SSSR a nástupnických států.


O programu Historická sociologie FHS UK

Cílem studijního programu je rozvíjet badatelskou činnost a pedagogickou přípravu odborníků se zaměřením na problematiku dlouhodobých sociálních procesů a trendů, jež významným způsobem ovlivňují život soudobých společností. Studenti najdou uplatnění jak v oblasti akademické, tak i mimo ní (úřady, agentury, vzdělávací instituce, poradenské firmy, redakce apod.). Absolventi oboru například připravují a řídí odborné projekty, shromažďují a vyhodnocují specializované poznatky, analyzují data kvantitativní i kvalitativní povahy, vytvářejí zprávy, expertizy, posudky a odborné studie.


Kontakty

  • Alena Marková, Studijní program Historická sociologie FHS UK.

    M: 608 512 578,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, M: 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií UK., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.
Poslední změna: 19. červenec 2021 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám