Opatření děkana FHS UK č. 10/2021

Název:

Harmonogram akademického roku 2021/2022

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 6/2021

Účinnost:

30. června 2021

[změněno opatřením děkana č. 2/2022 s účinností od 10. ledna 2022]


Harmonogram akademického roku 2021/2022Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 6/2021 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

 1. Hlavní termíny akademického roku 2021/2022:


  Zahájení akademického roku 2021/2022:


  1. 10. 2021 (pátek)

  Konec akademického roku 2021/2022:


  30. 9. 2022 (pátek)

  Výuka v zimním semestru:

  4. 10. 2021 – 7. 1. 2022

  (dle uvážení garanta studijního programu může výuka začít již 1. 10. 2021)


  Zkouškové období v zimním semestru:


  10. 1. – 11. 2. 2022

  Vánoční prázdniny:


  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

  Výuka v letním semestru:

  21. 2. – 20. 5. 2022

  (dle rozhodnutí garantky studijního programu Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích bude začátek výuky v letním semestru pro tento program stanoven již na 14. 2. 2022)


  Zkouškové období v letním semestru:


  23. 5. – 16. 9. 2022


  Letní prázdniny:

  1. 7. – 31. 8. 2022

  (zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)


 2. Zvláštní termíny:


  Imatrikulace:

  29. 10. 2021 (pátek)


  Den otevřených dveří:

  12. 1. 2022 (středa)


  Děkanské dny (nevyučuje se):

  29. 10. 2021 (pátek)

  14. 4. 2022 (Zelený čtvrtek)


  Rektorský den (nevyučuje se):

  11. 5. 2022 (středa)


 3. Období pro registraci kurzů:


  Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  23. 9. 2021 od 10:00 – 17. 10. 2021 do 23:59

  Pro studující ostatních fakult UK:

  24. 9. 2021 od 10:00 – 17. 10. 2021 do 23:59


  Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  3. 2. 2022 od 10:00 – 27. 2. 2022 do 23:59

  Pro studující ostatních fakult UK:

  7. 2. 2022 od 10:00 – 27. 2. 2022 do 23:59


 4. Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2021/2022 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

  23. 5. – 23. 9. 2022


 5. Termíny pro roční hodnocení individuálních studijních plánů (dále jen „ISP“) v rámci doktorských studijních programů:


  Zahájení ročního hodnocení ISP:


  od 1. 6. 2022

  Předání vyplněného hodnocení ISP studentem školiteli:


  do 16. 9. 2022

  Předání hodnocení ISP školitelem oborové radě:


  do 30. 9. 2022

  Schválení a uzavření hodnocení ISP oborovou radou:

  do 30. 10. 2022


 6. Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 20. 10. 2021

  → státní zkouška v období 1. 11. - 10. 12. 2021


  Termín podání přihlášky do 13. 12. 2021

  → státní zkouška v období 3. 1. - 11. 2. 2022


  Termín podání přihlášky do 18. 2. 2022

  → státní zkouška v období 1. 3. – 22. 4. 2022


  Termín podání přihlášky do 25. 4. 2022

  → státní zkouška v období 2. 5. - 9. 9. 2022

  (od 1. 7. do 31. 8. je období přerušeno letními prázdninami)


 7. Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 7. 1. 2022

  → státní zkouška v období 24. 1. - 11. 2. 2022


  Termín podání přihlášky do 6. 5. 2022

  → státní zkouška v období 23. 5. - 17. 6. 2022


  Termín podání přihlášky do 24. 6. 2022

  → státní zkouška v období 1. 9. - 27. 9. 2022


 8. Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 7. 1. 2022

  → státní zkouška v období 17. 1. – 11. 2. 2022


  Termín podání přihlášky do 6. 5. 2022

  → státní zkouška v období 23. 5. – 24. 6. 2022


  Termín podání přihlášky do 30. 6. 2022

  → státní zkouška v období 1. 9. - 27. 9. 2022


 9. Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob:

  Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 30. června 2021.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 11/2020 s účinností ke dni 1. října 2021.
V Praze dne 30. června 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám