• Média
  • Tiskové zprávy
  • Mezinárodní cenu E. E. Kische získal Petr Wohlmuth za publikaci Východ proti Západu? Krymská válka pohledem historické antropologie.

Mezinárodní cenu E. E. Kische získal Petr Wohlmuth za publikaci Východ proti Západu? Krymská válka pohledem historické antropologie.

Mezinárodní cenu E. E. Kische získal Petr Wohlmuth za publikaci Východ proti Západu? Krymská válka pohledem historické antropologie.

Tisková zpráva, 5. října 2021


Prestižní hlavní Mezinárodní cenu Egona Erwina Kische získal pro letošní rok na základě rozhodnutí poroty publicista a historik Petr Wohlmuth z Fakulty humanitních studií UK. Ocenění mu bylo uděleno za unikátní publikaci, která nemá v oboru světové historiografie obdoby – VÝCHOD PROTI ZÁPADU? KRYMSKÁ VÁLKA (1853–1856) POHLEDEM HISTORICKÉ ANTROPOLOGIE.


Bez ideologického balastu

„Udělení ceny Egona Erwina Kische si velmi vážím. Krymská válka ustavila nejen v britské a ruské militární kultuře dodnes dominantní tradice a metafory – vzpomeňme na „Tenkou červenou linii“ nebo „Sevastopol – město hrdina“, se kterými se operuje i dnes, v době vyostřeného soupeření putinovského Ruska s euroatlantickým Západem,“ glosuje udělení ceny Petr Wohlmuth a doplňuje: „Je tak velmi důležité nejen analyzovat krutou zkušenost krymské války bez obvyklého ideologického balastu, ale také tyto analýzy dostat mezi širší veřejnost a odborníky. Udělení Kischovy ceny je příležitost právě pro takové propojení akademického výzkumu se širší publicistickou obcí a jsem za tuto příležitost vděčný.“Nevšední zprávy z bojiště

Čím je kniha ojedinělá? Publikace díky pohledu celkem 141 účastníků konfliktu z ruské a britské strany skrze jejich dopisy z bojiště, deníky nebo memoáry nabízí nevšední, veskrze aktuální a mohli bychom říci až intimní pohled na válku. Autor tak svým přístupem překračuje obvyklý schematický způsob pohlížení na krymskou válku jako na nábožensky motivovaný civilizační konflikt, nestaví se na žádnou stranu a analyzuje zkušenost války především během velkého obléhání Sevastopolu (1854–1855).


O laureátovi Mezinárodní ceny E. E. Kische:

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. působí na studijním oboru Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se orální historií, historickou antropologií a tématy, jež se týkají dějin vojenství s důrazem na perspektivu samotných aktérů. Kromě zmíněné publikace vydal například další oceňované monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce a Krev, čest a hrůza, zabývající se pevnostní válkou v Evropě raného novověku.


O studijním oboru: pracoviště

Orální historie – soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK navazuje na pozitivní zkušenosti s výukou orální historie a soudobých dějin na přednáškách zakladatele oboru – profesora Miroslava Vaňka. Obor spolupracuje s Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a s dalšími národními a mezinárodními institucemi zabývajícími se výzkumem nedávné minulosti, stejně jako s archivy, institucemi z neziskového sektoru a nadacemi. Více informací najdete zde: https://ohsd.fhs.cuni.cz/


O Mezinárodní ceně Egona Erwina Kische:

Ta je od roku 1992 udělována českým a slovenským spisovatelům literatury faktu. Nadace byla roku 1990 založena Giselou Kischovou. Patronát nad cenou převzaly Obec spisovatelů a Asociácia organizácií slovenských spisovateľov. Cena je udělována na setkáních, organizovaných Klubem autorů literatury faktu.


Kontakty:

  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D., Studijní obor Orální historie FHS UK,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 15. říjen 2021 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám