Filosof Jan Sokol má nově svojí aulu – otevřela ji FHS UK

Filosof Jan Sokol má nově svojí aulu – otevřela ji FHS UK

Tisková zpráva, Praha, 25. 2. 2022


Moderní aula v nedávno otevřené budově FHS UK nově nese jméno filosofa, učitele, překladatele, disidenta, politika a také zakladatele a prvního děkana fakulty – profesora Jana Sokola. Aula byla slavnostně otevřena za přítomnosti syna Jana Sokola mladšího, bratra Jana Sokola – Václava a řady blízkých přátel.


„Byla bych ráda, aby jméno Jana Sokola, které aula nese, bylo pro učitele i studenty připomínkou závazku, který jsme od něj převzali, ale i vědomí, že máme na čem stavět a hlavně z čeho čerpat,“ říká Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka FHS UK.


Pokračovatel v tradici

Profesor Jan Sokol zemřel před rokem. Stál u založení Fakulty humanitních studií UK a stal se jejím prvním děkanem. Na své alma mater učil až do roku 2020. Přednášel také na četných českých i zahraničních univerzitách. Přednášková činnost profesora Sokola se však neomezovala na akademické prostředí. Přednášel velmi ochotně a rád různému publiku a přednášel krásně. Jan Sokol, jako jeden z našich nejvýznamnějších intelektuálů, pokračoval v tradici myslitelů, jako byli Emanuel Rádl, Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel či Sokolův tchán Jan Patočka – tedy těch, kteří své poznání stvrzovali činy. „Jan Sokol byl osobností výjimečnou. Byl výjimečný množstvím i šíří svých talentů a obdarování, byl ale výjimečný i tím, jak je dokázal zúročit. A jedním z plodů jeho úsilí je právě naše fakulta. Jakkoli jsou vzpomínky každého z nás na Jana Sokola různé, právě fakulta většinu z nás spojuje. Ta je – řečeno jeho slovy – tím, co nám bylo svěřeno a co máme předat dál,“ doplňuje při příležitosti otevření nové auly Marie Pětová.


Velmi oblíbený učitel

Svojí otevřeností a vzdušností aula symbolicky odkazuje i na přístup profesora Jana Sokola kdy, jak popisuje Marie Pětová: „Jan Sokol byl velmi oblíbeným učitelem – nepředkládal žádnou školskou filosofii, ale myšlenky, které – vezmeme-li je vážně – nutí k jejich promítnutí do konkrétních životních postojů a kroků. Věřím, že jeho jméno na aule může studentům i učitelům tyto postoje stále připomínat.“
Kontakt pro novináře:

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,

Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.Poslední změna: 28. únor 2022 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám