UKRAJINA

Tato webová stránka je určena všem studentům a zaměstnancům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a má sloužit jako rozcestník pro důležité informace ve vztahů k aktuálnímu dění na Ukrajině. Obsah budeme průběžně doplňovat a aktualizovat (poslední aktualizace: 1. 4. 2022).


Kontakt na FHS UK

Prohlášení vedení FHS UK

Orientační kurz pro osoby postižené válečným konfliktem na Ukrajině

Pomoc a aktivity na Univerzitě Karlově

Nadační fond UK

Dobrovolnická pomoc na UK

Akce na FHS UK na podporu Ukrajiny

Další kontakty a odkazy

Інформація для громадян УкраїниKontakt na FHS UK

Kontaktní osoba: Mgr. Sára ČerníkováNa tento e-mail se mohou obracet s dotazy či žádostmi studenti a zaměstnanci FHS UK původem z Ukrajiny, případně další osoby.


Kurz CŽV Humanitní vzdělanost: Orientační kurz pro osoby postižené válečným konfliktem na Ukrajině: sběr přihlášek ukončen

Sběr přihlášek do kurzu CŽV 112 Humanitní vzdělanost: Orientační kurz pro lidi postižené válečným konfliktem na Ukrajině je z kapacitních důvodů ukončen. Máte-li jakékoli související dotazy, kontaktujte nás na e-mailové adrese .


Admission to the Orientation course for the people affected by the war conflict in Ukraine has ended due to capacity reasons. If you have any questions, contact us at .


З огляду на заповненість курсу (Орієнтаційний курс для людей, які постраждали від війни в Українї) збір заяв було припинено. Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами за адресою .


Ввиду заполненности Ориентационного курса для людей, пострадавших от военного конфликта в Украине, прием заявлений был закрыт. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами по адресу .


Pomoc a aktivity na Univerzitě Karlově

STUDENT

UCHAZEČ

AKADEMIK

VEŘEJNOST


Univerzita Karlova nabízí pomoc svým ukrajinským studentům i akademikům a jejich rodinám, kteří se ocitli v současné bezprecedentní tíživé situaci v nebezpečí a potřebují jakoukoli formu podpory v jejich těžkých chvílích.


Web ukrajine.cuni.cz bude sloužit jako rozcestník pro všechny aktivity pomoci, které může Univerzita nabídnout. Budou k dispozici informační linky pomoci, kolegiální poradna apod. Spektrum variant pomoci bude nadále rozšiřováno. Veškeré informace k centrální i fakultní pomoci bude možné najít na tomto webu.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Věříme, že alespoň tak můžeme jako Univerzita Karlova svým studentům a jejich blízkým nabídnout pomocnou ruku a zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.


prof. Milena Králíčková

rektorka UK


Карлів університет пропонує допомогу своїм українським студентам, співробітникам та їхнім родинам, які  у зв'язку із сучасною безпрецедентною складною ситуацією опинилися в небезпеці та потребують будь-якої форми підтримки в ці важкі для них хвилини.


На цьому сайті буде надана важлива інформація про всі види допомоги, які може запропонувати Карлів університет. Будуть доступні інформаційні лінії допомоги, колегіальна консультація тощо. Спектр варіантів допомоги надалі буде розширюватися. Усю інформацію щодо централізованої і факультетської допомоги  можна буде знайти на цьому сайті.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Ми віримо, що хоча б таким чином ми можемо як Карлів університет протягнути руку допомоги своїм студентам та їхнім близьким і пом’якшити страждання, які зараз переживає український народ.


Професорка Мілена Кралічкова

ректорка Карлового університету


Карлов университет предлагает помощь своим украинским студентам и преподавателям, а также их семьям, которые в настоящее время оказались в беспрецедентно затруднительном положении и нуждаются в любой форме поддержки.


На данном сайте можно найти все виды помощи, которые предлагает университет - информационные линии, коллегиальный консультационный центр и т. д. Спектр возможной помощи будет расширяться. На данном сайте будет доступна полная информация о поддержке, оказываемой центральным управлением Карлова университета и его факультетами.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Мы надеемся, что таким образом Карлов университет может протянуть руку помощи и облегчить страдания, которые испытывает украинский народ в настоящее время.


проф. Милена Краличква

ректор Карлова университета


Univerzita Karlova je připravena pomoci všem studentům a zaměstnancům, kteří jsou postiženi situací na Ukrajině, ať už jsou jakékoliv národnosti.


Nadační fond UK

Univerzita Karlova podpoří i finančně prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Zapojte se také! Finanční pomoc bude primárně zaměřena na pomoc našim ukrajinským studentům, akademikům a také zaměstnancům.


Dary můžete zasílat na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy na bankovní účet 556677359/0800.


Dobrovolnická pomoc na UK

  • Databáze dobrovolníků UK - tento dotazník je určen pouze pro studenty Univerzity Karlovy, kteří se chtějí zapojit do dobrovolnictví nebo již na nějaké pozici působí (kontaktní e-mail ).

  • Skupina pro dobrovolníky UK na FB - dobrovolníci se do ní mohou přidat a informovat ostatní o svých aktivitách, potřebách či pouze sdílet potřebné informace.

  • Pro žádosti o záštitu na dobrovolnické aktivity ze strany paní rektorky, respektive UK, je možno využít e-mail (zaslání krátké anotace aktivity, data konání a případné dalších dodatečných informací).


Akce na FHS UK na podporu Ukrajiny

28. 3. - 2. 4. 2022: Týden za lidskost: benefiční akce studentů FHS na podporu Ukrajiny


Další kontakty a odkazy

  • Pražská linka důvěry: +420 222 580 697 

  • Linka první psychické pomoci: 116 123 

  • Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice: +420 284 016 666 Poslední změna: 1. duben 2022 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám