Ukrajina

Tato webová stránka je určena všem studentům a zaměstnancům Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a má sloužit jako rozcestník pro důležité informace ve vztahů k aktuálnímu dění na Ukrajině. Obsah budeme průběžně doplňovat a aktualizovat (poslední aktualizace: 30. 1. 2023).


Kontakt na FHS UK

Přijímací řízení na FHS UK pro uchazeče z Ukrajiny

Informace k prodloužení dočasné ochrany

Prohlášení vedení FHS UK

Pomoc a aktivity na FHS UK

Pomoc a aktivity na Univerzitě Karlově

Nadační fond UK

Dobrovolnická pomoc na UK

Další kontakty a odkazy

Інформація для громадян УкраїниKontakt na FHS UK


Kontaktní osoba: Pavla ČERNOCHOVÁNa tento e-mail se mohou obracet s dotazy či žádostmi studenti a zaměstnanci FHS UK původem z Ukrajiny, případně další osoby.


Přijímací řízení na FHS UK pro uchazeče z Ukrajiny

Dle OR č 16/2022 jsou od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením osvobozeny osoby, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Osoba tuto skutečnost doloží předložením příslušného dokladu osobně na studijním oddělení FHS v úředních hodinách (rozpis úředních hodin naleznete zde).


Згідно із постановою ректора №16/2022 особи, яким надано тимчасовий захист у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні, звільняються від плати за дії, пов’язані з процедурою вступу. Особа підтверджує цей факт шляхом особистого пред’явлення відповідного документа в навчальному відділі Факультету у робочий час (з графіком прийому можна ознайомитися тут).


Informace k prodloužení dočasné ochrany

Prodloužit dočasnou ochranu mohou všichni držitelé dočasné ochrany, kteří ji získali do konce roku 2022, a její platnost vyprší do 31. března 2023. Registrovat se na prodloužení dočasné ochrany bude možné pouze online, za osoby mladší 18 let provádí registraci jejich odpovědný zástupce. Při registraci budete muset uvést: osobní údaje, místo vašeho hlášeného pobytu v České republice, adresu a název školy, či školky, kde je dítě přihlášeno k plnění povinné docházky, popřípadě vazbu k osobě mladší 18 let, za kterou žádáte o prodloužení dočasné ochrany. Podrobné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.


Інформація стосовно продовження тимчасового захисту

Тимчасовий захист можуть продовжити особи, які його отримали до кінця 2022 року, термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться 31 березня 2023 року. Зареєструватися на продовження тимчасового захисту можна лише онлайн, для осіб віком до 18 -ти років реєстрацію здійснює їх повнолітній, законний представник. Під час реєстрації необхідно вказати: особисті дані, реєстрацію вашого місця проживання в Чеській Республіці, адресу та назву школи чи дитячого садка, де дитина зареєстрована для виконання обов’язкової шкільної або дошкільної освіти, або зв’язок з особою віком до 18-ти років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист. Детальну інформацію можна знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ.


Pomoc a aktivity na FHS UK

  • V období 1. dubna až 31. května 2022 se na FHS UK konal Orientační kurz pro osoby postižené válečným konfliktem na Ukrajině.

  • V roce 2022 proběhlo mimořádné přijímací řízení pro všechny zájemce a zájemkyně z Ukrajiny a v akademickém roce 2022/23 řada z nich nastoupila ke studiu, v rámci individuálního studijního plánu se učí česky a připravují se na další studium na naší fakultě.


Pomoc a aktivity na Univerzitě Karlově


STUDENT

UCHAZEČ

AKADEMIK

VEŘEJNOST


Univerzita Karlova nabízí pomoc svým ukrajinským studentům i akademikům a jejich rodinám, kteří se ocitli v současné bezprecedentní tíživé situaci v nebezpečí a potřebují jakoukoli formu podpory v jejich těžkých chvílích.


Web ukrajine.cuni.cz bude sloužit jako rozcestník pro všechny aktivity pomoci, které může Univerzita nabídnout. Budou k dispozici informační linky pomoci, kolegiální poradna apod. Spektrum variant pomoci bude nadále rozšiřováno. Veškeré informace k centrální i fakultní pomoci bude možné najít na tomto webu.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Věříme, že alespoň tak můžeme jako Univerzita Karlova svým studentům a jejich blízkým nabídnout pomocnou ruku a zmírnit utrpení, které ukrajinský lid v současnosti zažívá.


prof. Milena Králíčková

rektorka UK


Карлів університет пропонує допомогу своїм українським студентам, співробітникам та їхнім родинам, які  у зв'язку із сучасною безпрецедентною складною ситуацією опинилися в небезпеці та потребують будь-якої форми підтримки в ці важкі для них хвилини.


На цьому сайті буде надана важлива інформація про всі види допомоги, які може запропонувати Карлів університет. Будуть доступні інформаційні лінії допомоги, колегіальна консультація тощо. Спектр варіантів допомоги надалі буде розширюватися. Усю інформацію щодо централізованої і факультетської допомоги  можна буде знайти на цьому сайті.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Ми віримо, що хоча б таким чином ми можемо як Карлів університет протягнути руку допомоги своїм студентам та їхнім близьким і пом’якшити страждання, які зараз переживає український народ.


Професорка Мілена Кралічкова

ректорка Карлового університету


Карлов университет предлагает помощь своим украинским студентам и преподавателям, а также их семьям, которые в настоящее время оказались в беспрецедентно затруднительном положении и нуждаются в любой форме поддержки.


На данном сайте можно найти все виды помощи, которые предлагает университет - информационные линии, коллегиальный консультационный центр и т. д. Спектр возможной помощи будет расширяться. На данном сайте будет доступна полная информация о поддержке, оказываемой центральным управлением Карлова университета и его факультетами.


UKRAJINE.CUNI.CZ


Мы надеемся, что таким образом Карлов университет может протянуть руку помощи и облегчить страдания, которые испытывает украинский народ в настоящее время.


проф. Милена Краличква

ректор Карлова университета


Univerzita Karlova je připravena pomoci všem studentům a zaměstnancům, kteří jsou postiženi situací na Ukrajině, ať už jsou jakékoliv národnosti.Nadační fond UK

Univerzita Karlova podpoří i finančně prostřednictvím Nadačního fondu Univerzity Karlovy. Zapojte se také! Finanční pomoc bude primárně zaměřena na pomoc našim ukrajinským studentům, akademikům a také zaměstnancům.


Dary můžete zasílat na účet Nadačního fondu Univerzity Karlovy na bankovní účet 556677359/0800.


Dobrovolnická pomoc na UK

  • Databáze dobrovolníků UK - tento dotazník je určen pouze pro studenty Univerzity Karlovy, kteří se chtějí zapojit do dobrovolnictví nebo již na nějaké pozici působí (kontaktní e-mail ).

  • Skupina pro dobrovolníky UK na FB - dobrovolníci se do ní mohou přidat a informovat ostatní o svých aktivitách, potřebách či pouze sdílet potřebné informace.

  • Pro žádosti o záštitu na dobrovolnické aktivity ze strany paní rektorky, respektive UK, je možno využít e-mail (zaslání krátké anotace aktivity, data konání a případné dalších dodatečných informací).


Další kontakty a odkazy

  • Pražská linka důvěry: +420 222 580 697 

  • Linka první psychické pomoci: 116 123 

  • Linka důvěry Psychiatrické nemocnice Bohnice: +420 284 016 666 Poslední změna: 30. leden 2023 11:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám