Mgr. Pavel Baloun, Ph.D.

Kontakt a konzultační hodiny

Viz SIS.


Vyučované kurzy

Viz SIS.


Oborové zaměření

historická antropologie, moderní kulturní a sociální dějiny; dějiny kriminality a vězeňství; gender history; historie rasismu


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení

 • od července 2022: postdoktorand Historického ústavu AV ČR (Oddělení moderních kulturních a sociálních dějin)

 • od září 2021: odborný asistent FHS UK (Katedra historických věd)

 • únor 2021–červen 2022: postdoktorand na Filozofické fakultě UK (Ústav politologie)

 • září 2020: konec doktorského studia na FHS UK (obecná antropologie)

 • září 2018–srpen 2019: Ph.D. Fellow (stipendista) Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)

 • říjen 2017–srpen 2018: Junior Fellow (stipendista) na Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies

 • říjen 2016–březen 2017: badatelský pobyt na Slovensku (Bratislava a Košice) na Historickém ústavu Slovenské akademie věd (Národní stipendijní program Slovenské republiky)

 • září 2016: měsíční stipendium na Institut für Geschichtswissenschaften, Philosophische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf


Domácí a zahraniční granty a projekty

 • 2022: projekt Specifického vysokoškolského výzkumu na FHS UK Sociálně antropologický výzkum (hlavní řešitel)

 • 2016–2021: ERC Roma Civic Emancipation Between the Two World Wars, hlavní řešitelka: prof. Elena Marushiakova, University of St. Andrews (externí spolupracovník)

 • 2015–2018: „Cikáni, metla venkova!“ Tvorba a uplatňování proticikánských opatření v Československu v letech 1918–1940, poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy (hlavní řešitel)


Výběrová bibliografie

 • "Metla našeho venkova!" Kriminalizace Romů od první republiky až po prvotní fázi protektorátu (1918–1941), Scriptorium 2022

 • Chapter 8: Czechoslovakia, in: Roma Voices in History. A Sourcebook, eds. Elena Marushiakova, Vesselin Popov. Brill 2021, s. 549–598

 • BALOUN, Pavel – MRŇKA, Jaromír: „Tábory pro darebáky, povaleče a cikány“. Příspěvek k výzkumu politiky a praxe kriminalizace „práce se štítícího“ obyvatelstva za druhé republiky a protektorátu (1938–1942), Dějiny–Teorie–Kritika, roč. 17, č. 2 (2020), s. 191–221

 • “We beg you not to equate the names of Gypsies and knife-grinders with honest traders.” Racialization of “Gypsies” in Czech Lands Between 1918 and 1938, S: I. M. O. N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation, roč. 6, č. 1 (2019), s. 44–54

 • Von der "Landplage" zur "Fremden Rasse". Die Repräsentation der "Zigeuner" in der tschechoslowakischen Kriminalistik (1918-1939), Bohemia, roč. 59, č. 1 (2019), s. 50–76

 • Československá civilizační mise: asimilační praktiky vůči "cikánským" dětem v letech 1918-1942, Dějiny–Teorie–Kritika, roč. 15, č. 2 (2018), s. 175–202

 • "Let´s Slaughter the Gypsies!" Anti-Roma Pogrom in Pobedim in 1928, Střed/centre, roč. 9, č. 1 (2017), s. 55–88


Poslední změna: 14. prosinec 2022 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám