Opatření děkana FHS UK č. 8/2022

Název:

Harmonogram akademického roku 2022/2023

K provedení:

Opatření rektorky Univerzity Karlovy č. 10/2022

Účinnost:

1. července 2022


Harmonogram akademického roku 2022/2023Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektorky Univerzity Karlovy č. 10/2022 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

 1. Hlavní termíny akademického roku 2022/2023:


  Zahájení akademického roku 2022/2023:


  1. 10. 2022 (sobota)

  Konec akademického roku 2022/2023:


  30. 9. 2023 (sobota)

  Výuka v zimním semestru:

  3. 10. 2022 – 6. 1. 2023

  (dle uvážení garanta studijního programu může výuka začít již 1. 10. 2022)


  Zkouškové období v zimním semestru:


  9. 1. – 10. 2. 2023

  Vánoční prázdniny:


  23. 12. 2022 – 1. 1. 2023

  Výuka v letním semestru:

  13. 2. – 19. 5. 2023


  Zkouškové období v letním semestru:


  22. 5. – 15. 9. 2023


  Letní prázdniny:

  1. 7. – 31. 8. 2023

  (zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)


 2. Zvláštní termíny:


  Imatrikulace:

  11. 10. 2022 (úterý)


  Děkanské dny (nevyučuje se):

  11. 10. 2022 (úterý)

  6. 4. 2023 (Zelený čtvrtek)


  Rektorský den (nevyučuje se):

  10. 5. 2023 (středa)


 3. Období pro registraci kurzů:


  Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  1. fáze: 21. 9. 2022 od 8:00 – 21. 9. 2022 do 20:00

  2. fáze: 22. 9. 2022 od 10:00 – 16. 10. 2022 do 23:59


  Pro studující ostatních fakult UK:

  24. 9. 2022 od 8:00 – 16. 10. 2022 do 23:59  Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

  Pro studující FHS UK:

  1. fáze: 1. 2. 2023 od 8:00 – 1. 2. 2023 do 20:00

  2. fáze: 2. 2. 2023 od 10:00 – 26. 2. 2023 do 23:59


  Pro studující ostatních fakult UK:

  6. 2. 2023 od 8:00 – 26. 2. 2023 do 23:59


 4. Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2022/2023 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

  22. 5. – 22. 9. 2023


 5. Termíny pro roční hodnocení individuálních studijních plánů (dále jen „ISP“) v rámci doktorských studijních programů:


  Zahájení ročního hodnocení ISP:


  od 1. 6. 2023

  Předání vyplněného hodnocení ISP studentem školiteli:


  do 15. 9. 2023

  Předání hodnocení ISP školitelem oborové radě:


  do 30. 9. 2023

  Schválení a uzavření hodnocení ISP oborovou radou:

  do 31. 10. 2023


 6. Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 21. 10. 2022

  → státní zkouška v období 1. 11. – 9. 12. 2022


  Termín podání přihlášky do 16. 12. 2022

  → státní zkouška v období 2. 1. – 10. 2. 2023


  Termín podání přihlášky do 17. 2. 2023

  → státní zkouška v období 1. 3. – 21. 4. 2023


  Termín podání přihlášky do 28. 4. 2023

  → státní zkouška v období 2. 5. – 8. 9. 2023

  (od 1. 7. do 31. 8. je období přerušeno letními prázdninami, zářijové termíny státních závěrečných zkoušek jsou vypisovány pouze ve výjimečných případech)


 7. Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 13. 1. 2023

  → státní zkouška v období 23. 1. – 10. 2. 2023


  Termín podání přihlášky do 5. 5. 2023

  → státní zkouška v období 22. 5. – 16. 6. 2023


  Termín podání přihlášky do 23. 6. 2023

  → státní zkouška v období 1. 9. – 26. 9. 2023


 8. Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek:


  Termín podání přihlášky do 6. 1. 2023

  → státní zkouška v období 16. 1. – 10. 2. 2023


  Termín podání přihlášky do 5. 5. 2023

  → státní zkouška v období 22. 5. – 23. 6. 2023


  Termín podání přihlášky do 30. 6. 2023

  → státní zkouška v období 1. 9. – 26. 9. 2023


 9. Termíny pro odevzdání disertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob:

  Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2022.

 3. Tímto opatřením se zrušují opatření děkana č. 10/2021 a č. 2/2022 s účinností ke dni 1. října 2022.
V Praze dne 15. června 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 09:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám