Letní škola v Litomyšli, 2022

Ve dnech 17. až 19. srpna 2022 pořádala FHS UK pro učitele gymnázií a středních škol již popáté v Zámeckém návrší v Litomyšli cyklus přednášek a seminářů akreditovaných u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Program Letní školy se zaměřuje na problematiku přechodu studentů na vysokoškolské, humanitně orientované studium a jeho součástí je mj. především představení liberální povahy takového studia a poskytnutí podpory pro rozvíjení potřebných kompetencí studentů v práci s textem (čtení – psaní – interpretace).Jako každý rok i letos byl program konkrétně zaměřen na určité téma či literární a interpretační postup – tentokrát na dialog jako literární žánr a dialogičnost řeči a textu vůbec. Účastníci měli jak možnost poslechnout si odborné přednášky, tak i možnost vlastní práce v rámci praktických seminárních cvičení zacílených na interpretaci textu. V rámci Letní školy jsou účastníkům zároveň poskytovány podklady i podněty k vlastní pedagogické činnosti.


Také pro příští rok počítáme s pořádáním dalšího běhu Letní školy, tentokrát v termínu 16. – 18. 8. 2023. Předběžně plánovaným tématem jsou interpretační možnosti vztahu literárního díla a dějin, a to v souvislosti s připomenutím 100. a 140. výročí Jaroslava Haška. Oficiální vyhlášení, upřesnění programu a otevření přihlášek předpokládáme v dubnu 2023.


Garantem programu je Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.; výkonným koordinátorem Bc. Dominik Kuna.Poslední změna: 4. leden 2023 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám