Jak probíhala vojenská služba v uplynulých dvou stoletích?

Jak probíhala vojenská služba v uplynulých dvou stoletích?


Tisková zpráva, 27. února 2023


Vychází jedinečná publikace – Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě, která je – i s ohledem na současné dění – více než aktuální. Jde o první svazek ediční řady Militaria academica. Ten přináší šest studií věnovaných tématu vojenské služby v uplynulých dvou stoletích. Editorem publikace i celé ediční řady je Petr Wohlmuth z Katedry historických věd FHS UK. Publikace vychází v nakladatelství Scriptorium za systémové podpory univerzitního programu COOPERATIO, který na FHS UK mimo jiné umožňuje vydávat široké spektrum odborných publikací.


Vojenská služba v dlouhém 19. a 20. století, je v publikaci pojata v interdisciplinárním duchu, zarámovaném do přístupu známého jako „new military history.“ Ten se vyhýbá tradičním vyprávěním o boji a bitvách a snaží se válku a vojenství uvést do širokého společenského kontextu. Tímto způsobem jsou militární témata přiblížena širší čtenářské obci mnohdy přístupnějším způsobem.


Autoři se v prvním svazku věnují:


- kulturním dějinám prusko-rakouské války 1866, v sekci – Národ ve zbrani aneb kterak pruský učitel porazil u Hradce Králové rakouského sedláka…?


- opomíjeným souvislostem fenoménu geografické dislokace jednotek rakouské a rakousko-uherské armád v sekci – Rozděl a panuj? Geografický pohled na mírovou dislokaci útvarů rakouské armády 1800–1914: příklad českých zemí.


- unikátnímu, nově objevovanému historickému prameni, jímž jsou památníky z vojny v sekci – Památníky z vojny jako historický pramen. Dokumentace, digitalizace a perspektivy jejich využití jako historického pramene.


- skrytým třídním privilegiím v Polské lidové armádě po roce 1945 v sekci – Povinná vojenská služba a třídní struktura socialistické společnosti: případ Polska.


- traumatickým zkušenostem a paměti na povinnou základní vojenskou službu v normalizačním Československu v sekci – Byly to strašný dva roky… cítil jsem se jako vězeň.


- účasti vojáků základní služby v Československém samostatném protichemickém praporu nasazeném během první války v Zálivu v letech 1990–1991 v sekci – „Záklaďáci“ ve válce v Zálivu.O edici Militaria academica:

Společnost pro výzkum dějin vojenství od února 2023 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium připravuje edici monografií MILITARIA ACADEMICA. Řada je zaměřena na explicitní odborné texty, zabývající se z nejrůznějších pozic historií vojenství. Editorem řady je Petr Wohlmuth.

O editorovi edice:

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. působí na Katedře historických věd FHS UK. Zabývá se orální historií, historickou antropologií a tématy, jež se týkají dějin vojenství s důrazem na perspektivu samotných aktérů. Kromě zmíněné publikace vydal například další oceňované monografie Bastionové pevnosti (2015) a vojenská revoluce a Krev, čest a hrůza (2017), zabývající se pevnostní válkou v Evropě raného novověku.Jeho poslední monografie Východ proti Západu? (2020), věnovaná krymské válce (1854–1856) a obléhání Sevastopolu, je vítěznou knihou prestižní „Soutěže vysoce kvalitních monografií“ na Univerzitě Karlově za rok 2022.Kontakty:

  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D., Studijní obor Orální historie FHS UK,

  • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 28. únor 2023 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám