Opatření děkana FHS UK č. 13/2023

Název:

Vyhlášení děkanského volna

K provedení:

-

Účinnost:

1. prosince 2023


Vyhlášení děkanského volnaČl. 1: Předmět opatření

V souladu se Statutem Univerzity Karlovy a čl. 12 odst. 4 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vyhlašuji tímto opatřením v pátek 22. prosince 2023 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy děkanské volno. Výuka je v tomto termínu zrušena.


Čl. 2: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2023.
V Praze dne 1. prosince 2023


doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.

děkanka


Poslední změna: 1. prosinec 2023 14:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám