Šárka Stříbrská: přání k 30. výročí založení programu Studium humanitní vzdělanosti

Šárka Stříbrská


Šárka Stříbrská je absolventkou bakalářského programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujícího magisterského programu Sociální a kulturní ekologie na FHS UK. Se svou diplomovou prací Dobrovolná bezdětnost jako odpověď na klimatickou krizi současného světa zvítězila v roce 2021 v celorepublikové soutěži společenskovědních bakalářských a diplomových prací se zaměřením na životní prostředí Czech Envi Thesis. Nyní pracuje v Odboru energetiky a ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí.


Bakalářské studium na FHS mě naučilo kromě samostatnosti především kritickému myšlení a komplexnímu nahlížení na svět a problémy v něm. Ráda vzpomínám zejména na přednášky a zkoušky z filozofie a filozofické antropologie, které mne nutily přemýšlet kreativně a do hloubky.


Do budoucna přeji bakalářskému oboru a celé Fakultě humanitních studií, aby i nadále poskytovala bezpečný prostor pro studenty* i učitele*, v němž lze vést otevřenou a kritickou diskuzi.


2. 11. 2023Poslední změna: 25. leden 2024 13:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám