výsledek konkurzu 326

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky v oboru sociologie


Složení výběrové komise:

předseda komise

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

členové komise

prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

Mgr. Hedvika Novotná

Mgr. Ondřej Skripnik

Bc. Karel Strnad


Během konkurzu musel prof. Havelka komisi opustit. Poté byl zastoupen Mgr. Skripnikem.


Komise dne 11. prosince 2009 posoudila přihlášky a kompetence všech přihlášených uchazečů a k přijetí na místo asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky v oboru sociologie doporučila

Mgr. Ondřeje Špačka.


Komise nedoporučila k přijetí následující uchazeče:

Mgr. Karla Černého

PhDr. Ondřeje Lánského

Mgr. Olgu Nešporovou, Ph.D.

Mgr. Zdeňka Slobodu

Mgr. Terezu Stöckelovou, Ph.D.


Vyjádření děkana: Souhlasím s doporučením výběrové komise.

V Praze dne 14. prosince 2009


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám