Opatření tajemníka č. 1/2010

Název:

Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů

K provedení:

-

Účinnost:

4. ledna 2010

[zrušeno opatřením tajemníka č. 3/2012 s účinností od 5. října 2012]


Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů

1) Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 500,- Kč při výdeji klíčů od vchodových dveří „Hůrka A“ a klíčů od místnosti A - Doktorandi na adrese Husníkova 2075, Praha 5. Vratnou zálohu bude spravovat pracovník/pracovnice institutu doktorských studií UK FHS. Klíče budou vydávány pouze interním doktorandům/doktorandkám UK FHS na jejich osobní žádost. Současně s převzetím klíčů přebírá doktorand/doktorandka odpovědnost za majetek UK FHS, který se v místnosti nachází.


2)   Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 200,- Kč za kus při výdeji klíčů od místností UK FHS  na adrese U Kříže 8, Praha 5. Záloha bude vybírána od externích spolupracovníků/spolupracovnic a spravovat ji bude pracovník/pracovnice sekretariátu děkana UK FHS. Klíče budou vydávány pouze na základě písemné žádosti vedoucí/ho příslušného pracoviště.


Zálohy jsou vratné pouze při řádném předání klíčů zpět odpovědnému pracovníkovi fakulty. O předání a vrácení klíčů bude vždy sepsán protokol ve dvou exemplářích. Na přijetí a vrácení zálohy bude vždy vypsán příjmový a výdejní doklad.

V Praze dne 4. ledna 2010


Bc. Karel Strnad

tajemník UK FHS

Poslední změna: 16. květen 2019 13:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám