Opatření tajemníka č. 1/2010

Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů

1) Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 500,- Kč při výdeji klíčů od vchodových dveří „Hůrka A“ a klíčů od místnosti A - Doktorandi na adrese Husníkova 2075, Praha 5. Vratnou zálohu bude spravovat pracovník/pracovnice institutu doktorských studií UK FHS. Klíče budou vydávány pouze interním doktorandům/doktorandkám UK FHS na jejich osobní žádost. Současně s převzetím klíčů přebírá doktorand/doktorandka odpovědnost za majetek UK FHS, který se v místnosti nachází.


2)   Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 200,- Kč za kus při výdeji klíčů od místností UK FHS  na adrese U Kříže 8, Praha 5. Záloha bude vybírána od externích spolupracovníků/spolupracovnic a spravovat ji bude pracovník/pracovnice sekretariátu děkana UK FHS. Klíče budou vydávány pouze na základě písemné žádosti vedoucí/ho příslušného pracoviště.


Zálohy jsou vratné pouze při řádném předání klíčů zpět odpovědnému pracovníkovi fakulty. O předání a vrácení klíčů bude vždy sepsán protokol ve dvou exemplářích. Na přijetí a vrácení zálohy bude vždy vypsán příjmový a výdejní doklad.

V Praze dne 4. ledna 2010


Bc. Karel Strnad

tajemník UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám