konkurz_asistent_kult_ant

Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na místo:


odborného asistenta/asistentky nebo odborného asistenta/odborné asistentky v oboru sociální a kulturní antropologie na plný úvazek.Požadavky:

  • dokončené postgraduální vzdělání (nebo těsně před dokončením) v oboru sociální a kulturní antropologie nebo v příbuzných oborech s důrazem na kvalitativní, etnograficky zaměřený výzkum

  • vítáni jsou zejména kandidáti s ukončeným vzděláním v oboru na renomované zahraniční univerzitě nebo se zkušeností dlouhodobého studijního/badatelského pobytu na takovém pracovišti

  • předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském nebo bakalářském stupni

Od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na vytváření kurikula specializace (koncipování a vypisování povinných i nových kurzů) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště (získávání rozpočtového a mimorozpočtového financování vlastní badatelské činnosti). Zaměření na antropologii náboženství, příbuzenství, umění (symbolických forem), státu a sociálních hnutí je vítané, nikoli ovšem podmínkou účasti ve výběrovém řízení.Průběh výběrového řízení:

  • Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat nejpozději do 9. srpna 2010. Zúžený výběr kandidátů bude pozván ke konkurzu 6. září 2010.Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  1. motivační dopis

  2. strukturované CV

  3. přehled publikační činnosti

  4. kandidátem/kou zvolené 2 příklady vlastní badatelské činnosti: oba publikované nebo 1 publikovaný a 1 nepublikovaný ( např. kapitola z disertace)

  5. kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzděláníZ důvodu aktuální přestavby webové prezentace katedry Obecné antropologie se s dotazy na charakter a zaměření studijního programu obracejte e-mailem na vedoucího katedry Mgr. Yasara Abu Ghoshe, Ph.D. ( ).Nabídky do výběrového řízení s náležitými doklady posílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Sekretariát děkana UK FHS

Lenka Pešková

U Kříže 8

158 00 Praha 5


nebo na e-mail:


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám