vysledek_ekologie

Č.j.: FHS-729/PER-2010


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 21. července 2010 uskutečnily pohovory s uchazeči o místo


odborného asistent/odborné asistentky nebo docenta/docentky katedry Sociální a kulturní ekologie UK FHS.


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

doc. Ing. Karel Müller, CSc. (předseda komise)

doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

PhDr. Ivan Rynda

Mgr. Karel Strnad

doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.


Komise na základě pečlivého prostudování předložených materiálů, na základě průběhu pohovorů a dle výsledku tajného hlasování doporučila k přijetí na částečný úvazek Ing. Michaela Bartoše, CSc. a doc. Ing. Petra Šauera, CSc.


Následující uchazeči nebyli komisí k přijetí doporučeni:

RNDr. Martin Čihař, CSc.

Mgr. et Mgr. Tomáš Daněk


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborného asistent/odborné asistentky nebo docenta/docentky katedry Sociální a kulturní ekologie UK FHS.


V Praze dne 29. července 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám