výsledek_antropologie

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka v oboru sociální a kulturní antropologie


Č.j.: FHS-687/PER-2010-18                                                            


V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 6. září 2010 uskutečnily pohovory s uchazeči o místo


odborného asistenta/odborné asistentky oboru Sociální a kulturní antropologie.Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Yasar Abu Ghosh (předseda komise)

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Mgr. Hedvika Novotná

Mgr. Karel Strnad

doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Komise na základě pečlivého prostudování předložených materiálů, na základě průběhu pohovorů a dle výsledku tajného hlasování doporučila k přijetí na plný úvazek Mgr. Terezu Stöckelovou, Ph.D. s nástupem do pracovního poměru od 1.1.2011.
Následující uchazeči nebyli komisí k přijetí doporučeni:


Mgr. et Mgr. Jana Procházková

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.

Grzegorz Piotrowski, M.A.

PhDr. Tomáš Boukal, Ph.D.

Mgr. Danijela Djurišičová, Ph.D.

Mgr. Kateřina Pauknerová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík

Mgr. Jana Kulhánková

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D.
Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky oboru Sociální a kulturní antropologie UK FHS.


                                                                                                                       


V Praze dne 20. září 2010


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám